Informācija kases aparātu lietotājiem!

Valsts kontrole aicina uzņēmējus iesaistīties anonīmā aptaujā par kases aparātu reformas gaitu un uzņēmuma pieredzi, tādējādi netieši iesaistoties revīzijas norisē un paužot savu viedokli par kases aparātu reformu un sadarbību ar atbildīgajām institūcijām.

Kopš 2014.gada, kad stājās spēkā jaunas tehniskās prasības kases aparātiem, ir notikušas daudzas diskusijas starp iesaistītajām pusēm, izskanējuši dažādi viedokļi par kases aparātu nomaiņu, kā rezultātā tika veikti grozījumi gan jaunajās tehniskajās prasībās kases aparātiem, gan to izmantošanas kārtībā, kā arī vairākkārt pagarināti kases aparātu nomaiņas termiņi. Vēl 2018.gada otrajā pusē, kases aparātu nomaiņas process nav pabeigts.

Uzņēmēju sniegtā informācija būs nozīmīga revīzijai, lai papildinātu Valsts kontroles konstatēto un sniegtu ieteikumus skaidrākai un raitākai kases aparāta reformas īstenošanai. Revīzijā vērtējam kases aparātu reformas plānošanas procesu, izmaiņas kases aparātu tehniskajās prasībās un kases aparātu lietošanās kārtībā, Valsts ieņēmumu dienesta veiktās pārbaudes un citus jautājumus. Aptaujā aicināti piedalīties uzņēmēji, kuri izmanto kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās iekārtas vai ierīces. Aptauja ir anonīma un saņemtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā.

Saite uz aptaujas anketu: www.visidati.lv/aptauja/1382271749/

Facebooktwitter