VAS “Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu izsoles

VAS “Latvijas Pasts” informē, ka ir pieņemti lēmumi par divu Balvu novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu atsavināšanu izsoles kārtībā. Īpašumu izsoles notiks Ziemeļu iela 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā:

1. 05.12.2018. plkst. 13:30 izsole ar augšupejošu soli īpašumam Partizānu ielā 10, Balvos, Balvu novadā, īpašuma sastāvs – zemes gabals 1120m2 platībā un apbūve (kadastra Nr. 3801 003 0079), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 22 500 EUR.

2. 05.12.2018. plkst. 14:00 izsole ar augšupejošu soli īpašumam “Pasts”, Mežupe, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, īpašuma sastāvs – zemes gabals 1245m2 un apbūve (kadastra Nr. 3856 002 0246), nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 650 EUR.

Detalizētāku informāciju par izsolē var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 01.11.2018. pa tālruņiem 23070720 un 29420864. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Vaduguns”, Latvijas Pasta mājaslapā www.pasts.lv

Facebooktwitter