Pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018” sumināti Balvu novada uzņēmēji

Gadam tuvojoties uz beigām, kā ierasts tika sumināti Balvu novada uzņēmēji pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018”. Šogad novitāte bija tā, ka konkurss tika rīkots divās kārtās, balstoties uz iepriekš izstrādātu un novada Domes sēdē apstiprinātu nolikumu. Pirmajā kārtā nominantus konkursam pieteica iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmuma kolektīvi, komersanti, biedrības, aizpildot pieteikuma anketu. Otrajā kārtā pieteikumus izskatīja konkursa komisija, kas varēja izvirzīt arī savus pretendentus.
23.novembrī Balvu novada Kubulu kultūras namā uz pasākumu “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018” pulcējās novada uzņēmēji, lai sveiktu balvu saņēmējus un kopīgi pavadītu vakaru.
Pasākuma ievadā uzņēmējus uzrunāja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš pateicās visiem par ieguldīto darbu nozarē, kurā katrs strādā, kā arī vēlēja lai dzīve ir kā kāpnes. Lai uz tām vienmēr ir kāds pakāpiens priekš tādiem brīžiem, kad var ļauties brīvai, nepiespiestai atmosfērai un pēc grūtā darba atpūsties no ikdienas rūpēm.
“Balvu novada Gada balvu uzņēmējdarbībā” saņēma 11 uzņēmēji 9 nominācijās:

Gada lauksaimnieks:
Z/S “Iesalnieki”, Pēteris Ločmelis, Briežuciema pagasts;
Novada tēla popularizētājs:
Skaidrīte un Ēriks Kaši (ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči”), Tilžas pagasts;
Larisa un Andrejs Klitončiki (zirgu sēta “Kapulejas”), Tilžas pagasts;
Gada jaunais uzņēmējs:
Vineta Jurjāne (radošā māja “Upene”), Balvi;
Z/S “Ezeri”, Gunārs Voits, Briežuciema pagasts;
Gada pakalpojumu sniedzējs:
SIA “AMATI projekts”, Elīna Kaļva, Balvi;
Gada tirgotājs:
SIA “KV9”, Kristaps Vanags, Vīksnas pagasts/Balvi;
Gada mājražotājs/amatnieks:
Andris Ločmelis, amatnieks, Briežuciema pagasts;
Gada ģimenes uzņēmums:
Z/S “Priedītes”, Iveta un Guntis Priedīši, Vectilžas pagasts;
Gada darba devējs:
SIA “Senda Dz”, Dzintra Sprudzāne, Balvi;
Gada sadarbības partneris:
SIA “Duets ZA”, Zigrīda Lizinska, Balvi/Kubulu pagasts.
Sveikt un godināt uzņēmējus par labi darītu darbu, sasniegumiem un uzņēmību vēlējās paust arī vairāku institūciju pārstāvji.
AS “Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova godināja 3 uzņēmējus uzteikdama viņu degsmi, atbildības sajūtu un vēlmi darīt, lai virzītos uz priekšu un attīstītos. Kā ilggadēju klientu godināja uzņēmuma SIA “Sendza Dz” vadītāju Dzintru Sprudzāni, kura jau kopš 2001.gada 7.decembra ir bankas kliente. Kā jauno klientu sveica Lindu Tokarevu-Kušneri atzīmēdama, ka viņas pieredze ir iedvesmas stāsts, jo sākotnēji Linda savu attīstību uzsākusi kā vingrošanas nodarbību vadītāja, taču nu kļuvusi par skaistuma salona “Šarms” īpašnieci. Pavisam neilgu laiku AS “Citadele” klients ir uzņēmums SIA “Trustimex” (valdes priekšsēdētājs Sandis Strapcāns, tirdzniecības direktors/valdes loceklis Jānis Kikučs). E.Smirnova uzteica nebaidīšanos uzdrīkstēties atnākt uz banku, un pajautāt, ko vai var ko palīdzēt, kā arī lepojas ar to, ka darbība uzņēmuma notiek tepat pie mums – Bērzkalnes pagastā, realizējot projektus.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu RLP vadītājas vietniece Elita Mozule pauda prieku par iespēju būt kopā ar novada uzņēmējiem un tradīciju ik gadu sanākt kopā. E.Mozule īpašu paldies vēlējās teikt tieši lauksaimniekiem, jo daba ietekmē viņu darbu – pērn tie bija plūdi, šogad sausums, tomēr viņi neatlaidīgi cīnās, dzīvo un strādā laukos, uztur lauku vidi labā lauksaimnieciskā stāvoklī. Īpašu paldies no Lauku atbalsta dienesta pārstāves saņēma Z/S “Iesalnieki” īpašnieks Pēteris Ločmelis. “Es atceros, ka pirms 27 gadiem, kad pati sāku strādāt lauksaimniecības pārvaldē, Pēteris bija tas, kas nāca pēc padomā, nāca vienkārši tāpat parunāties,” teic E.Mozule.

Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla uzteica Lilitas Kvitkas darbu, uzņēmību strādāt, nebaidīšanos uzņemties saistības, bet darīt to atbildīgi – rēķinot katru euro, centu, lai varētu veiksmīgi attīstīties. Diemžēl viņai nebija iespēja piedalīties šai pasākumā, taču aplausi tāpat tika veltīti. Tāpat O.Untāla godināja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Guntu Božoku par viņas darbu un sadarbību ar uzņēmējiem.

Valsts ieņēmumu dienesta vārdā paldies vārdus uzņēmējiem pauda Janīna Pužule: “Paldies par jūsu enerģiju par jūsu spēku, par jūsu stiprumu, par jūsu elastību un beidzot par to lielo pienesumu, ko jūs sniedzat mūsu sabiedrībai. Jūs to sasniedzāt pamatojoties uz trim vērtību pīlāriem – drosmi, pacietību un godīgumu. Drosme bija vajadzīga, lai uzsāktu, pacietība, lai uzsākto paveiktu, bet godīgums ir mūsu sabiedrības zelta vērts.” Īpašs paldies tika veltīts diviem jaunajiem uzņēmējiem – Gunāram Voitam un Vinetai Jurjānei.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas pārstāve Arita Boka uzrunāja visus uzņēmējus un ikvienam savā sfērā vēlēja izcilus panākumus, augstas ambīcijas, kā arī aicināja nospraust sev jaunus mērķus, izaicinājumus un enerģiski dodieties tiem pretī.

Par burvīgo atmosfēru vakara gaitā rūpējās aktieris un mūziķis Kristaps Rasims, bet uz raitu dejas soli aicināja grupa “Vintāža”.

Paldies uzņēmējiem par darbu, ko viņi veic un par dalību šajā pasākumā. Radošas idejas, to īstenošanu un izaugsmi!

GALERIJA (foto Tatjana Vinogradova)

Facebooktwitter