Uzņēmēj, piesakies dalībai konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”!

Balvu novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas ir izsludinājusi konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” un aicina Balvu novada privātmāju īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus un darbiniekus (izņemot pašvaldības iestādes), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus piedalīties šajā konkursā, un visiem kopā veidot mūsu pilsētas un novada Ziemassvētku noformējumu.

Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita persona (obligāti saskaņojot ar īpašnieku) no 2018.gada 3.decembra līdz 2018.gada 26.decembrim (ieskaitot), sūtot pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi rita.subeniece@balvi.lv (drošais elektroniskais paraksts nav nepieciešams) vai aizpildot klātienē Balvu novada pašvaldībā, 2.stāvā, 21.kabinetā darba dienās darba laikā.

Konkursam pieteiktos objektus vērtēs žūrijas komisija trīs kategorijās:

• Individuālo māju noformējums;
• Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u. tml.);
• Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums.

Konkursa objektu vērtēšana notiks no 27.12.2018. līdz 28.12.2018., bet rezultāti tiks paziņoti, un uzvarētāji apbalvoti 2019.gada janvārī.

Konkursa noslēgumā pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā kategorijā tiks piešķirtas atzinības naudas izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vietai – EUR 70; III vietai – EUR 50.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA-VEIDLAPA

Facebooktwitter