Uzņēmēji tiekas Balvos

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru un Banku Citadele 25.janvārī rīkoja LTRK Biznesa kluba pasākumu “Uzņēmēji tiekas Balvos”.

Pasākuma pirmajā daļā interesenti apskatīja uzņēmumu SIA “Technical textiles” Balvos, kur ieguva informāciju par militārā aprīkojuma un inkasācijas somu šūšanu, bet pēc tam visi devās uz SIA “Balvi Flora” Naudaskalnā, kur plašāk uzzināja par kūdras ieguves procesu reģionā un tās eksportu.

Dienas otrā, trešā un ceturtā daļa notika Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, kur vispirms dalībniekus uzrunāja LTRK Latgales padomes vadītāja Inga Zemdega-Grāpe, pastāstot par LTRK vīziju, darbības virzieniem, par apmācību iespējām uzņēmējiem, jo LTRK pārliecība ir, jo gudrāki cilvēki, jo gudrāks uzņēmums, kā arī informēja par LTRK Latgales reģiona aktualitātēm.

Turpmākajā pasākuma daļā Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs klātesošos iepazīstināja ar pašreizējo pašvaldības atbalstu un iecerēm uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā, pastāstot gan par projektu „Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā” (bijusī Balvu gaļas kombināta teritorija), gan projektu „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā”(bijusī putnu fermas teritorija) un projektu „Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” (Bērzkalnes un Krišjāņu pagastos). Klātesošie tika informēti arī par grantu konkursu uzņēmējdarbības veicināšanai „Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kā arī par uzņēmējdarbības tendencēm Balvu novadā, paveiktajiem darbiem aizvadītajā gadā un Gada balvu uzņēmējdarbībā.

Tālāk sekoja uzņēmēju diskusijas ar LTRK un pašvaldības pārstāvjiem par biznesa aktualitātēm reģionā. Pirmais jautājums domes priekšsēdētājam bija, ja Jums būtu zelta zivtiņa, kuras būtu tās trīs vēlēšanās, kuras Jūs viņai lūgtu saistībā ar uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā.

A.Pušpurs kā pirmo minēja bijušā Balvu gaļas kombināta teritorijas sakārtošanu, lai uzņēmēji varētu atvērt savas ražotnes un iedzīvotājiem būtu darbavietas. Tālāk, lai tiktu sakārtota valsts nodokļu politika, un, kā trešo A. Pušpuru minēja, ja attīstītos uzņēmējdarbība Balvu novadā, tad iedzīvotāji nebrauktu prom un pat atgrieztos Balvos.

Viens no jautājumiem bija, ko pašvaldība ir iecerējusi, lai attīstītu tūrisma jomu ne tikai lauku reģionos, bet tieši pilsētā. A.Pušpurs minēja Balvu pilsētas ezeru izmantošanu tūristu piesaistīšanai, jo pašlaik tiek veikta padziļināta ezeru izpēte, lai turpmāk varētu izstrādāt ezeru apsaimniekošanas plānu.

Vēl viens no veidiem, lai piesaistītu tūristus un iesaistītu gan pilsētu, gan pagastus, ir velomaršrutu attīstība. Balvu novadā jau ir trīs velomaršruti, bet tikko kā dome ir akceptējusi arī dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektā „Zaļo tūrisma maršrutu izveide, kas apvieno Latvijas un Krievijas pierobežas reģionus mazo pilsētu un lauku teritoriju kopīgai ilgtspējīgai attīstībai” (Greenways Riga-Pskov).

A.Pušpuram tika uzdots arī jautājums par darba samaksas nodokļiem, vai pašvaldība būtu gatava valdības piedāvājumam, ka neapliekamo minimumu palielina līdz 500 EUR, kas būtu samazinājums pašvaldības budžetam. Uz ko A.Pušpurs atbildēja, ka pašvaldībai šobrīd tas būtu ļoti liels samazinājums un atstātu būtisku iespaidu uz pašvaldības budžetu, bet, ja būtu ekonomiski pamatoti pētījumi vai pašvaldībai kādu no tās funkcijām samazinātu, nevis tikai liktu klāt, tad, protams, tas ir apspriežams jautājums.

Pēc tam klātesošajiem bija iespēja satikt pieredzējušus ekspertus no SIA “AINA serviss”, finanšu institūcijas ALTUM, Latgales plānošanas reģiona un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, lai uzzinātu par dažādām uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības iespējām, kā arī darba aizsardzības jautājumiem. Tāpat pasākumā uzstājās Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš ar prezentāciju par Latvijas ekonomikas potenciālu un izaicinājumiem 2019.gadā.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 2400 individuāli biedri un vairāk nekā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2016.gadā pārsniedza 13,6 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru – uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!

Facebooktwitter