Pašvaldības finansiālais atbalsts palīdz uzsākt saimniecisko darbību Balvu novadā!

2018. gadā Balvu novada pašvaldība pirmoreiz organizēja konkursu „ Esi uzņēmējs Balvu novadā”.
Pašvaldības  mērķis, rīkojot šādu konkursu, bija aktivizēt  iedzīvotājus saimnieciskās darbības uzsākšanai, tādejādi veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā.
Konkursā bija dota iespēja piedalīties ikvienam interesantam, kurš vēlējās uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Konkursa īstenošanai no Balvu novada budžeta līdzekļiem tika paredzēts finansiāls atbalsts 5000.00 EUR (neatmaksājama atbalsta summa- grants), nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli  iegūstamo summu ne vairāk kā 2000.00 EUR.
Interesi, uzsākt uzņēmējdarbību Balvu novadā, izrādīja ne tikai Balvu novada, bet arī Viļakas un Kārsavas novada iedzīvotāji. Konkursam savas biznesa idejas bija iesnieguši divpadsmit pretendenti, kuri Balvu novadā  plānoja sniegt metināšanas, spēļu konsoļu nomas,  auto diagnostikas, fizioterapeita, friziera, skaistumkopšanas, latīņu deju mācīšanas, kanisterapijas, aitu cirpšanas, meža gaļas un zivju produkcijas pārstrādes pakalpojumus, kā arī attīstīt bērnu apģērbu  un bērnu sensoro rotaļlietu un aksesuāru ražošanu.
Konkursa pieteikumu vērtēšanu veica komisija šādā sastāvā:  komisijas priekšsēdētāja Balvu novada Domes deputāte Sandra Kindzule, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, SIA „ Dantruck11” valdes loceklis Aigars Logins, Rēzeknes biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska.
Komisija analizēja iesniegtos  biznesa ideju pieteikumus pēc to dzīvotspējas un ekonomiskās lietderības, noklausījās prezentācijas un novērtēja konkursa pretendentu prasmes un iespējas saimnieciskās darbības uzsākšanai. Tie konkursa pretendenti, kuri ieguva augstāko novērtējumu, kurš veidojās no individuālo komisijas locekļu vērtējumu punktu kopsummas, kļuva par konkursa uzvarētājiem – granta saņēmējiem.

Emīls Jauntēvs ar konkursa pieteikumu „ Aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojuma realizēšana Balvu novadā un ārpus tā” saņēma pašvaldības finansējumu EUR 1991.47 (Viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit euro 47 centi).
Emīls Jauntēvs, lai sniegtu aitu cirpšanas pakalpojumus, ir iegādājies kvalitatīvu, jaudīgu un izturīgu  LONGHORN X1 griezējinstrumentu komplektu. To izmēģināt varēs  pavasarī, kad būs piemērots laiks aitu cirpšanai. Emīls Jauntēvs  ir apguvis LLKC Balvu filiāles rīkotās apmācības „ par prasībām  aitkopības saimniecībās”, ir jau iegūta pieredze aitu cirpšanā paša saimniecībā, pakalpojums tiek reklamēts un piedāvāts vietējā laikrakstā, caur LKKC darbiniekiem.
Jaunais lauksaimnieks ir  veicis arī tirgus analīzi un konkurentu izpēti, viņš redz perspektīvu savai  plānotai nodarbei, jo  aitu skaits pēc reģistra datiem  Latvijā pieaug gadu no gada, bet trūkst profesionāla aitu cirpšanas pakalpojuma piedāvājuma.
 „ Manas priekšrocības ir interese  par jaunu  zināšanu apguvi aitkopības nozarē,    fiziskais spēks un  elastīga domāšana, kas viss ir nepieciešams  šā pakalpojuma ātrai un kvalitatīvai izpildei”, norāda Emīls Jauntēvs, kurš saimnieko Balvu pagastā. Viņa sapnis  iegūt izglītību  starptautiskajā aitu  cirpšanas skolā Lielbritānijā. Emīls Jauntēvs piedalās arī LKCC konkursā „ Laukiem būt” un plāno savas ģimenes labklājību nodrošināt, saimniekojot laukos.

Ingrīda Supe ar konkursa pieteikumu „Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām” saņēma pašvaldības finansējumu EUR 1150.23 (Viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro 23 centi).
Kanisterapija ir uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kura notiek saskaņā ar dzīvnieka klātbūtni ar mērķi uzlabot veselību.  Ingrīda Supe ar apmācītu suni Doru sniedz terapeitiskos pakalpojumus Balvu un apkārtējos novados. Ziņa par šādu pakalpojuma saņemšanas iespēju tiek izplatīta caur ģimenes ārstu praksēm, no mutes mutē. Pēc  Ingrīdas Supes stāstītā, viņai  agrāk nav patikuši suņi, bet kā saka pietiek tikai kaut ko kategoriski dzīvē  apgalvot, tā notiek pretējais. Tagad viņa nevar sevi iedomāties bez sava mīļā suņa  Doras. Ingrīda Supe atzīmē, ka kanisterapijas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā  palīdz jau  agrāk iegūtā pedagoga profesija. Ingrīda stāsta, ka  nepārtraukti tiek celta  kvalifikācija, apgūstot  Montesssori medicīnisko pedagoģiju, agrīno diagnostēšanas metodi.

Aiga Keisele ar konkursa pieteikumu „Vizāžista pakalpojumu sniegšana Balvu novadā” saņēma pašvaldības finansējumu EUR 1858.30 (Viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit astoņi euro 30 centi).
Aiga Keisele vizāžista pakalpojumu sniedz braucot pie klienta. Iegūto finansējumu viņa izmantojusi  profesionāla grima uzklāšanas produktu komplekta, grima otu, vizāžista krēsla, vizītkaršu iegādei. Aiga Keisele pabeigusi „ Profesionālo skaistuma skolu” un ieguvusi profesionālu kvalifikācijas apliecību – vizāžists. Aigas Keiseles mērķis ir  ne tikai kļūt par pieprasītu vizāžisti, bet ilgtermiņā izveidot arī skaistumkopšanas studiju un organizēt dažādas meistarklases un kursus.
Balvu novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” un gaidīs  ikvienu  ar  savu biznesa ideju, kuru   uzvaras gadījumā atbalstīs ar finansējumu. Informācija par konkursa norises laiku tiks publicēta Balvu novada mājas lapā.
Pašvaldības konkurss „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” ar savu nelielo finansiālo atbalstu, palīdz konkursa uzvarētājiem ātrāk un ar mazākiem riskiem uzsākt saimniecisko darbību Balvu novadā, mudina uzdrīkstēties apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pakāpeniski krāt pieredzi, neatlaidīgi virzīties uz priekšu un  pārliecināties par savu varēšanu. Konkursā iesniegtās biznesa idejas parādīja, ka tās galvenokārt  rodas no cilvēku intereses un jau uzkrātās pieredzes kādā konkrētā jomā, kurā ir vēlme kādu lietu darīt labāk, efektīvāk, citādāk. Ja šajā  efektīvajā risinājumā ieguldījumi ir samērojami ar gaidāmo ieguvumu — uzņēmējdarbības ideja ir gatava un atbalstāma!

 

Facebooktwitter