Uzņēmējdarbības vides attīstība Balvu novadā veidojas caur dialogu

Balvu novada pašvaldība  atbalsta dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi, gan piešķirot labāko ideju autoriem grantu finansējumu, gan informējot  tos par iespējām , izmantot citu uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju piedāvājumu.
No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam  atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri reģistrēti  ne ilgāk par trim gadiem. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
6. martā,Vidzemes ielā 2B, Balvos,   Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības speciāliste Gunta Božoka  rīkoja topošo un  esošo  Balvu novada  uzņēmēju  tikšanos  ar   Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes  biznesa inkubatora vadītāju Skaidrīti Baltaci.
Individuālu konsultāciju laikā interesanti  uzzināja   par inkubācijas programmas  uzņemšanas noteikumiem un piedāvājumu , kā arī izvērtēja  tās derīgumu savas biznesa idejas attīstības nodrošināšanā.
Konsultāciju rezultātā tika noslēgti  vairāki  pirmsinkubācijas līgumi, kā arī tiks rakstīts pieteikums inkubācijas programmai.
Arī Balvu novada pašvaldības granta konkursa uzvarētāji  turpina attīstīt savas biznesa idejas, kā , piemēram, Emīls Jauntēvs konkursā „ Laukiem būt” iekļuvis  finālā, Ingrīda Supe, pieteikusies  LIAA pirmsinkubācijas  programmai .
14. martā, Vidzemes ielā 2B, Balvos,   Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā tiek rīkots seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, kurā  tiek dota iespēja klātienē tikties ar  Labklājības ministrijas pārstāvjiem   izprast sociālās uzņēmējdarbības koncepsiju un   izvērtēt savas idejas dzīvotspēju un konkurētspēju.
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra  darbinieki  piedāvā  bezmaksas konsultācijas un informējošu atbalstu uzņēmējiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem  biznesa uzsākšanai un tā attīstībai, iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei Guntai Božokai  26461435, tūrisma organizatorei Inetai Bordānei  29272948.
Tikai savstarpējas sadarbības rezultātā, caur dialogu,  varam veidot ilgtspējīgu  uzņēmējdarbības vidi  Balvu novadā.

Facebooktwitter