Drīzumā Latvijā reģistrētiem komersantiem, izglītības iestādēm un to dibinātājiem atkārtoti būs pieejams finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Šādu iespēju sniegs Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešā kārta.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības instrumentu jautājumos Dace Grūberte vērš uzmanību uz ministrijas veiktajām izmaiņām konkursa trešās kārtas kritērijos, padarot tos iesniedzējiem draudzīgākus. „Līdz šim projektu iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti, kas nebija atbilstoši kritērijiem, tika noraidīti. Taču šajā konkursa atlases kārtā iesniedzējiem būs iespēja precizēt savus projektus un citus papildus iesniegtos dokumentus vēl vērtēšanas procesā,” piebilst D. Grūberte.

Finansiāls atbalsts būs pieejams projektu iesniedzējiem, kas iecerējuši pāriet no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasas apkures iekārtām, koģenerācijas stacijām un saules kolektoriem, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas.

Plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.

Šādu finansiālu atbalstu paredz 2013. gada 17. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””.

Par atbalsta iespējām vēl lems Ministru kabinets. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Ministru Kabineta mājaslapā.

Plānots konkurss “jauniešu māju” izveidei pašvaldībās.

Šādu iespēju sniegs Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešā kārta.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības instrumentu jautājumos Dace Grūberte vērš uzmanību uz ministrijas veiktajām izmaiņām konkursa trešās kārtas kritērijos, padarot tos iesniedzējiem draudzīgākus. „Līdz šim projektu iesniegumi un tiem pievienotie dokumenti, kas nebija atbilstoši kritērijiem, tika noraidīti. Taču šajā konkursa atlases kārtā iesniedzējiem būs iespēja precizēt savus projektus un citus papildus iesniegtos dokumentus vēl vērtēšanas procesā,” piebilst D. Grūberte.

Finansiāls atbalsts būs pieejams projektu iesniedzējiem, kas iecerējuši pāriet no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasas apkures iekārtām, koģenerācijas stacijām un saules kolektoriem, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisijas.

Plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.

Šādu finansiālu atbalstu paredz 2013. gada 17. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””.

Par atbalsta iespējām vēl lems Ministru kabinets. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Ministru Kabineta mājaslapā.

Plānots konkurss “jauniešu māju” izveidei pašvaldībās. 

 

Facebooktwitter