Labklājības ministrija plāno izsludināt projektu konkursu „Ģimenei pietuvinātas vides attīstīšana bērnu aprūpes iestāžu bērniem pašvaldībās”, kuru plānots īstenot Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013. gadam ietvaros.

Konkursa mērķis ir nodrošināt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu sagatavotību dzīvei ārpus bērnu aprūpes iestādes pēc pilngadības sasniegšanas.

Konkursa ietvaros projektus var iesniegt pašvaldības.

Viens no veidiem, kā palīdzēt bērniem apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, ir izveidot bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošiem jauniešiem „jauniešu mājas” (dzīvokļus). Tajās pusaudzim ir dota iespēja apgūt zināšanas un prasmes personīgā budžeta plānošanai, mājsaimniecības vadīšanā, sevis aprūpei un citās lietās, kas ir būtiskas sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā pēc pilngadības sasniegšanas. Ņemot vērā bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu kopēju skaitu, secināms, ka „jauniešu māja” kā risinājums jauniešu zināšanu pilnveidei un sagatavotības pastāvīgai dzīvei ir nepieciešama arī ilgtermiņā.

2013. gada projektu konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 18 000 LVL. Konkursa rezultāts plānots izveidota vismaz viena „jauniešu māja” pašvaldībā bērnu aprūpes iestādes bērniem un nodrošināta personāla apmācība.

Konkursu plānots izsludināt 2013. gada februārī. Plašāka informācija būs pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā www.lm.gov.lv

Jautājumus par projektu konkursa nosacījumiem varēs precizēt pēc konkursa izsludināšanas (konkursa publikācijā būs norādīta kontaktinformācija, kur būs iespējams precizēt interesējošo informāciju).

Informācija par 2012. gadā apstiprināto projektu par „jauniešu mājas” izveidi: http://www.lm.gov.lv/text/1737 

 

Facebooktwitter