Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 2013.gada 18. februārim pagarina izsludināto Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

Aktivitātes mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, un sadarbību ar augstskolām, pētniecības centriem un komersantiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos.

Projekta iesniedzējs var būt valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts.

Kopējais 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 9 067 598 latu.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti pieejami IZM mājaslapā, sadaļā Konkursi.

Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 Izglītības un zinātnes ministrijā 208.kabinetā vai nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sfd_izm_atlase@izm.gov.lv

Papildus jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamentu, e-pasts: esf@izm.gov.lv, tālr. 67047937. 

 

Facebooktwitter