Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam “Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt zušu (Anguilla anguilla sugas Eiropas zušu) ielaišanu Latvijas ezeros.

Atbalsta pretendents var būt:
1) Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta biedrība, kuras darbības mērķi ir saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību;
2) vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas šo noteikumu 1.pielikumā minētais ezers;
3) atvasināta publiska persona, kas darbojas zivju krājumu atražošanas jomā.

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.martam.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 1 226 174 apmērā.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 5 mēnešu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027235). 

 

Facebooktwitter