Par uzņēmēju partneriāta rīkošanu Latvijā

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” telpās 28.janvārī pulcējās Alūksnes, Balvu, Smiltenes, Kārsavas un Ludzas novadu pašvaldību un uzņēmēju pārstāvji uz „Eiroreģiona „Pleskava. Livonija”” sanāksmi par uzņēmēju partneriāta rīkošanu.

Klātesošos uzrunāja Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, „Eiroreģiona „Pleskava. Livonija”” Latvijas puses izpilddirektors Juris Annuškāns. Darba kārtībā bija  paredzēts vienoties par partneriāta norises vietu, laiku, uzņēmējdarbības nozaru izvēli un dažādu organizatorisku jautājumu izlemšanu. Sanāksmes gaitā tika izveidota darba grupa, kas koordinēs partneriāta rīkošanu, sekojošā sastāvā: Juris Annuškāns (Eiroreģions „Pleskava, Livonija”), Ineta Krakupe (Eiroreģions „Pleskava, Livonija”), Armands Musts (Alūksnes Tautsaimniecības biedrība „ALTA”), Kaspars Stūrmanis (biedrība „Smiltenes muiža”), Pēteris Laganovskis (Kārsavas novada Dome), Jānis Romancāns (Ludzas novada Uzņēmēju Konsultatīvā padome) un Viktors Šļuncevs (Ziemeļlatgales Biznesa centrs). Savu atbalstu sniegs Andris Kazinovskis un Aivars Fomins. Izanalizējot visus „par” un „pret” par partneriāta norises vietu izvēlējās Balvu pilsētu, bet par laiku – 2013. gada aprīļa mēnesi ar iespēju precizēt datumu, ņemot vērā Igaunijas un Krievijas partneru vēlmes.

Lai partneriāta norisi padarītu daudzveidīgāku tika piedāvāti daži jauninājumi. Daudzsološs ir aicinājums uz partneriātu ielūgt sadraudzības pilsētu delegācijas. Tāds solis manāmi paplašinātu ne tikai pasākuma ģeogrāfiju, bet arī sadarbības iespējas starp uzņēmējiem. Nākamais jauninājums būtu  radīt iespēju  partneriāta gaitā ielūkoties uzņēmumu  izveidotās prezentācijās. Vietējiem uzņēmējiem tā ir lieliska iespēja prezentēt savu produkciju. Tāpēc, nebūsim kūtri, izmantosim šo iespēju. Laika, kas šķir mūs no pasākuma dienas ir palicis ļoti maz. Aicinu novada uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus, zemniekus un visus interesentus ņemt pasākumā visaktīvāko darbību. Lai katrs no partneriāta spētu iegūt kādu labumu, jaunas iespējas, jaunus tirgus.

 

 

Facebooktwitter