Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu uzņēmējdarbības projektiem

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju – Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē un atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai.

Vairāk par pieteikšanos un projekta iesniegšanas nosacījumiem skatīt šeit un Balvu rajona partnerības mājaslapā šeit.

 

Facebooktwitter