Ziemeļlatgales vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas virzība Rīgas Centrāltirgū!

15.maijā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika diskusija  „ Par sadarbības iespējām ar AS „ Rīgas centrāltirgus”, kurā piedalījās Balvu un apkārtējo novadu mājražotāji, amatnieki, uzņēmēji,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja (LLKC), Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), Latgales reģiona attīstības aģentūras ( LRAA), Gulbenes novada tūrisma aģentūras pārstāvji (TIC).

Rīgas Centrāltirgus tirdzniecības organizēšanas nodaļas darbiniece Daiga Šilkova aicināja pasākuma dalībniekus  savstarpējai sadarbībai, piedāvājot kopēju Latgales reģiona vai atsevišķa novada  dienu pasākuma rīkošanu, kā arī individuālu tirdzniecību āra laukumā pie zivju paviljona.
Uzņēmēji atbalstīja  domu  par Latgales mājražotāju un amatnieku vietējās produkcijas pieteikšanu Rīgas Centrāltirgū  svētku pasākuma ietvaros, bet ikdienā  izteica vēlmi
tirgoties vienotā stendā, kādā no esošajiem paviljoniem iekštelpās, nevis āra laukumā pie zivju paviljona. Tāpat arī dalībnieki vēlējās saņemt papildus informāciju par tirgus piedāvājumiem, popularizējot Latvijas produktus, par izmaksām, un citiem jautājumiem.

Diskusijas laikā tika uzzinātas katra  iespējamā sadarbības partnera vēlmes un vajadzības, kā arī tika lemts par  darba grupas izveidi, kura uzņemtos iniciatīvu iesākto procesu tālākai virzībai, pēc papildinformācijas saņemšanas no Centrāltirgus vadības.

Atbalstot vietējo produktu tirdzniecības paplašināšanu un reklamēšanu Centrāltirgū , tiks dots ieguldījums lauku attīstībā un atbalstīta vietējā ekonomika, kā arī Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem tiks  sniegta iespēja iegādāties kvalitatīvus, Latvijā ražotus produktus.
Šis pasākums ir tikai sākums sarunai , no spējas vienoties par abpusēji izdevīgu sadarbību, starp Centrāltirgu un ražotājiem, būs atkarīga tālāka lauku ražotāju nokļūšana Rīgas Centrāltirgū.

Facebooktwitter