Izdots aktualizēts tūrisma ceļvedis “Lubāna ezera noslēpumi”

Sadarbojoties Madonas, Balvu, Rēzeknes, Rugāju, Lubānas, Varakļānu tūrisma informācijas centriem, ir izdots aktualizēts Lubāna ezera tūrisma reģiona informatīvais materiāls, kurā apkopota informācija par tūrisma piedāvājumu Lubāna ezera apkārtnē Lubāna mitrāja teritorijā, tajā skaitā Balvu novada Bērzpils pusē.

Ceļvedis PDF formātā

Tūrisma ceļvedis drukātā formātā būs pieejams Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Madonas, Varakļānu, Lubānas novadu tūrisma informācijas centros, kā arī Lubāna mitrā tūrisma informācijas centrā pie Lubāna ezera.

Īpaši aicinām atzīmēt savos kalendāros 6. jūliju, kad aicinām piedalīties Lubāna ezera Ceļotāju dienā “No akmens laikmeta līdz mūsdienām”. Pasākuma ietvaros notiks ekskursija gida pavadībā Bērzpils apkārtnē, iepazīstot Ičas apmetnes vēsturi un pagasta kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, kā arī būs iespēja apmeklēt Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīcu Bērzpils pagastā. Detalizēta Ceļotāju dienu programma www.lubanamitrajs.lv.

Facebooktwitter