Seminārs lauku uzņēmējiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm

LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019.gada 30.maijā plkst. 10:00 aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīvu semināru par aktuālajiem LAD projektu pasākumiem, atbalsta saņemšanas nosacījumiem un citu aktuālo informāciju lauku uzņēmējiem un lauksaimniekiem.

Semināra akcents būs uz projektu pasākumu “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” un pasākumu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Tiks pastāstīts arī par Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumu “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” un par bezmaksas konsultāciju iespējām lauksaimniekiem augkopībā, lopkopībā, ekonomikā, mežsaimniecībā, ko piedāvā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultanti.

Norises vieta: Brīvības iela 46a, Balvi (2.stāva zāle)

Facebooktwitter