LEADER apmācību semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem uzņēmējdarbībā

«Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam» ietvaros  notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Norises vieta un laiks:
Viļakas novads – 4.jūnijā, plkst. 11.00 – 14.00,
Viļaka, Abrenes ielā 26, 1.stāva zālē
Balvu novads – 5.jūnijā, plkst. 10.00 – 14.00,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Balvi, Vidzemes ielā 2b

Semināru mērķis: informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādātajai SVVA stratēģijai.
Uz apmācību semināriem aicinām biedrības «Balvu rajona partnerība» biedrus, LEADER projektu īstenotājus, sadarbības partnerus un visus tos, kuriem rūp jūsu novads un Ziemeļlatgales attīstība!

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva lēmuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lv, kontaktpersonas: Stratēģijas vadītāja Ilona DŽIGURE, mobilais tālrunis:29134410, stratēģijas administratīvā vadītāja asistents Ieva LEIŠVNIECE, mobilais tālrunis.:26325293 , e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com

Facebooktwitter