Noskaidroti Balvu novada pašvaldības konkursa „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” uzvarētāji

Lai sekmētu saimnieciskās darbības uzsākšanu un attīstību Balvu novadā, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs jau otro gadu  organizē konkursu „ Esi uzņēmējs Balvu novadā”.

Šogad konkursam tika iesniegti trīspadsmit pieteikumi. Uz otro kārtu tika virzīti   deviņi pieteikumi, kuri bija noformēti atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām. Konkursa  2. kārtā vērtēšanas komisija analizēja  pretendentu iesniegto pieteikumu ekonomisko dzīvotspēju un lietderību, kā arī pašu iesniedzēju prasmes un zināšanas biznesa idejas attīstībā.

Konkursa pretendenti piedāvāja Balvu novadā attīstīt kvalitatīvus šūšanas, kāzu  servisa pakalpojumus, spēļu konsoļu nomas pakalpojumus, mobilo telefonu,  elektronikas, velosipēdu un motociklu remonta pakalpojumus, frizūru  no kanekalona izveidi,   mini golfa laukuma un atpūtas vietas izveides pakalpojumus.
Konkursa pieteikumu vērtēšanu veica komisija šādā sastāvā:  komisijas priekšsēdētāja Balvu novada Domes deputāte Sandra Kindzule, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, SIA „ Dantruck11” valdes loceklis Aigars Logins, Rēzeknes biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska.

Par konkursa uzvarētājiem – granta saņēmējiem šogad  kļuva četri konkursa dalībnieki :
Aiga  Jansone ar konkursa pieteikumu “Kvalitatīva dizaina apģērba šūšanas pakalpojumi”, saņemot  pašvaldības finansējumu EUR 2000.00 (divi  tūkstoši euro),
Aļona Pennere ar konkursa pieteikumu „Kāzu servisa pakalpojumi”, saņemot pašvaldības finansējumu EUR 1632.24 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit divi euro 24 centi),
Līga Vilciņa ar konkursa pieteikumu „ Kvalitatīvi šūšanas pakalpojumi”,  saņemot pašvaldības finansējumu EUR 1728.00 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit astoņi euro),
Veronika Kuzņecova ar konkursa pieteikumu „Oriģināls kanekalona frizūru izgatavošanas pakalpojums”, saņemot pašvaldības finansējumu EUR 639.76 (seši simti trīsdesmit deviņi euro 76 centi).

Kopā konkursa uzvarētāji saņems visu  budžetā  paredzēto finansējumu  6000.00 EUR (neatmaksājama atbalsta summa- grants), nepārsniedzot vienam  konkursa pretendentam  Nolikumā paredzēto atbalstāmo summu ne lielāku  kā 2000.00 EUR. Drīzumā ar konkursa uzvarētājiem tiks slēgti līgumi par finansējuma saņemšanu. Pēc tā saņemšanas tiks  uzsākta saimnieciskā darbība un sniegta  informācija par piedāvāto pakalpojumu un  tā saņemšanas iespējām.

Nelielais pašvaldības finansiālais atbalsts ir tieši tas, kas ļauj konkursa uzvarētājam uzdrīkstēties un savu biznesa ideju  realizēt dzīvē ātrāk, kvalitatīvāk, bet  pārējiem konkursa  dalībniekiem tā ir vērtīga pieredze startam nākošajā gadā ar uzlabotu esošo vai jaunu biznesa ideju.

Facebooktwitter