Balvu novada uzņēmējiem iespēja iesaistīties pārrobežu projekta aktivitātēs

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs projekta ietvaros īstenos vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir Balvu un apkārtējo novadu topošajiem un esošajiem uzņēmējiem piedāvāt atbalstu mārketinga aktivitāšu un tirgus noieta veicināšanā un paplašināšanā ārpus novada teritorijas.

Projektā tiks sniegts individuāls atbalsts 40 mazajiem uzņēmumiem Latvijā un Krievijā. Sadarbībā ar profesionāļiem, uzņēmējiem būs iespēja attīstīt vizuālo identitāti, sagatavot mārketinga plānus, kā arī izgatavot fotogrāfijas vai video par produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Septiņiem Balvu novada uzņēmumiem būs iespēja piedalīties starptautiskajā izstādē PSKOV-EXPO Pleskavā, Krievijā 2020. gadā.

Uzņēmējiem, kas vēlas iesaistīties minētajās bezmaksas projekta aktivitātēs, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu, kurā norādiet jums interesējošos konkrētos pasākumus:
Vizuālā identitātes, dizaina izstrāde,
Mārketinga plāna izstrāde,
Fotogrāfijas vai video izveide,
Dalība starptautiskajā izstādē PSKOV-EXPO Pleskavā, prezentējot savu uzņēmumu (amatnieki, mājražotāji),
Dalība semināros par šādām tēmām: digitālais mārketings, pārdošanas prasmes, digitālā zīmolvedība, mājražošanas nozares sekmīga darbības un attīstība.

Lūdzam aptauju aizpildīt šeit: https://forms.gle/sSTjJnb6Rfp5qWWP9 līdz 2019. gada 10. augustam, lai varam piedāvāt bezmaksas projekta pasākumus atbilstoši interesēm.

Projekts LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas).
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Facebooktwitter