Seminārs “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā ”

Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LUC) un AS Citadele Balvu filiāli organizē semināru  “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā ”

Laiks: 18.09. 2019., plkst. 11:00
Vieta: Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2b, Balvi konferenču zāle

Programma
10:40 –11:00 Kafijas pauze
11:00 –11:10 Semināra atklāšana
11:10 –11:30 Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem Latvijā
Andris Kucins, Latgales PR LUC vadītājs
11:30–11:50 Biznesa inkubatoros pieejamais atbalsts uzņēmējiem
Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja
11:50–12:10 Latgales speciālās ekonomiskās zonas ( SEZ) priekšrocības                                     uzņēmējiem
Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks
12:10–12:30 Kafijas pauze
12:30–12:50 Iespējas uzņēmējiem finansējuma saņemšanā
Jānis Kopeika, AS “Citadele Banka” Mazo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas                           vadītajs
12:50–13:10 Ieteikumi LEADER projektu sagatavošanā, aktualitātes
Ilona Džigure, biedrības „ Balvu rajona partnerība” stratēģijas
administratīvā vadītāja
12:50 – 13:10 Finansējuma pieejamība dažādu projektu realizācijai
Olita Untāla, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes
reģiona vadītāja
13:10 – 13:30 Jauniešu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšana                               uzņēmumos
Juris Vjakse, Latvijas darba devēju konferedācijas (LDKK) Latgales
reģionālais koordinators
13:30 – 13:50     Atbalsts uzņēmējdarbībai pārrobežu projekta „ Ne tikai grāmatas” ietvaros
Anita Kairiša, biedrības „ Radošās idejas” valdes locekle, projekta koordinatore
13:50 Semināra noslēgums
Savu dalību seminārā vēlams apstiprināt līdz 16.09., atsūtot ziņu uz biznesacentrs@balvi.lv vai piezvanot 26461435.

Facebooktwitter