30. septembrī noslēdzās Balvu novada pašvaldības izsludinātais konkurss “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019”

Paldies iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu pārstāvjiem, komersantiem, biedrībām un iestādēm par aktīvo piedalīšanos konkursā un pieteikuma anketu aizpildīšanu, kā rezultātā “Balvu novada gada balvai uzņēmējdarbībā 2019” tika pieteikti pretendenti deviņās nominācijās:

1.Gada lauksaimnieks – 8 pretendenti
Saimniecība „ Ozollapas”, Māris Mačs, Kubulu pagasts
z/s „ LĪČI”, īpašnieks Jānis Auziņš, Kubulu pagasts
zs „ ODZĪTES” īpašniece, Aija Supe, Lazdulejas pagasts
zs” OŠSALAS”, īpašniece Silvija Salmane, Lazdulejas pagasts
zs „Dobenieki”, īpašniece Liene Ivanova, Balvu pagasts
zs „ IČMALAS”, īpašnieks, Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts
Emīls Jauntēvs , Balvu pagasts
SIA „Ciemiņi2012”, valdes loceklis Jānis Lielbārdis, Vīksnas pagasts

2. Novada tēla popularizētājs -10 pretendenti
Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone –Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts
Biedrība „Balvu karate klubs”, Jānis Kozlovskis , Balvu pagasts
biedrība “Motoklubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis, Balvi
Elīna Kalniņa, Benorse koka dizains, Blvu pagasts
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide , Balvi
SIA „TAKO SD”,valdes priekšsēdētājs Tālis Korlašs, valdes loceklis Aldis Korlašs , Balvi
Biedrība”Rūsa vējā”/ SIA” NORTH LATGALLIAN FIREWOOD”, valdes loceklis Kaspars Romanovs, Tilžas pagasts
Konstantīns Timofejevs, Balvu pagasts
SIA „ SENDA Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne , Balvi

3.Gada jaunais uzņēmējs -15 pretendenti
SIA „TAKO SD”, valdes priekšsēdētājs Tālis Korlašs, valdes loceklis Aldis Korlašs , Balvi
Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone –Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts
SIA „Timber Kit”, valdes loceklis Jānis Igaunis, Balvi
Elīna Kalniņa, Benorse koka dizains, Balvu pagasts
Emīls Jauntēvs , Balvu pagasts
Elvis Supe, Bērzkalnes pagasts
SIA “Zaļie vītoli”, valdes loceklis Gunārs Baraņņiks, Vīksnas pagasts
IK „Aiga Jansone”, īpašniece Aiga Jansone, Balvi
Agris Andrups, Tilžas pagasts
SIA BMN DIESEL, valdes loceklis Niks Bukovskis, Kubulu pagasts
Dekorēšanas studija “LaMur flowers”, īpašniece Jeļena Golovņeva, Balvi
SIA „ CBOX”, valdes priekšsēdētāja Laila Saide, Vīksnas pagasts
SIA „MP Dizains”, Māris Polis, Balvi
IK “3DART”, īpašnieks Dāvis Keiselis, Balvi
SIA „ AUTO2AA”, valdes loceklis Agris Apšenieks, Kubulu pagasts

4. Gada pakalpojumu sniedzējs -16 pretendenti
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide , Balvi
SIA „ 5V”, valdes priekšsēdētājs Juris Verjanovs, Balvi
z/s „ Vecpils1”, īpašnieks Uldis Kindzulis, Bērzpils pagasts
Aiga Keisele, Balvi
SIA „WAKE UP”, valdes loceklis Jānis Jauntēvs , Balvu pagasts
Santas Roginskas kosmetoloģijas privātprakse, Balvi
SIA “Aiva V”, valdes priekšsēdētājs Vairis Bukšs, Kubulu pagasts
Māris Lāpāns, Balvi
Ingrīda Supe, Balvi
Inta Ozola, Balvi
Tatjana Vinogradova, Balvi
SIA „Mārbera”, valdes locekle Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts
SIA “Amati projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva , Bērzkalnes pagasts
IK „JJ KRONĪŠI”, īpašnieks Jāzeps Jermacāns, Briežuciema pagasts
AS Citadele Balvu filiāle, Balvi
Dzintars Rozītis, Kubulu pagasts

5. Gada tirgotājs -8 pretendenti
z/s „Dižarāji”, īpašnieki Ilona, Ivars Seņkas, Bērzpils pagasts
Saimniecība „ Ozollapas”, Maču ģimene, Kubulu pagasts
Veikals “Avēnija”, īpašniece Elita Keiša, Balvi
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi
Veikals “Pure”, valdes locekle Līga Pure, Balvi/Alūksne
SIA „Lekos”, valdes priekšsēdētāja, Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts
SIA „ SENDA Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne , Balvi
SIA „HB Latgale”, valdes locekle Gunta Bulavina, Balvi

6. Gada mājražotājs/amatnieks- 7 pretendenti
Saimniecība „ Ozollapas”, Maču ģimene, Kubulu pagasts
z/s „Dižarāji”, īpašnieki Ilona , Ivars Seņkas, Bērzpils pagasts
IK “3DART”, īpašnieks Dāvis Keiselis, Balvi
Arnita Melberga, Balvi
Elīna Kalniņa, Benorse koka dizains, Balvu pagasts
IK ”Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Bērzpils pagasts
Anita Kairiša, Balvi

7. Gada ģimenes uzņēmums -9 pretendenti
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi
SIA „ AUTO2AA”, valdes loceklis Agris Apšenieks, Kubulu pagasts
SIA „ RILO”, valdes priekšsēdētāja Inese Šaicāne, Balvi
Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone –Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts
Ziedu veikals “Orhideja”, īpašniece Sanita Zača, Balvi
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide , Balvi
zs „Lāčumigas”, īpašnieks Imants Langovskis, Briežuciema pagasts
SIA „ SENDA Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne , Balvi
z/s „AUSTRUMOZOLI”, īpašnieks Jurijs Logins, Briežuciema pagasts

8. Gada darba devējs -6 pretendenti
SIA „ Balvu bildes”, valdes locekle Natālija Noskova, Balvi
SIA „ Balvi Flora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns, Balvu pagasts
SIA „GG Fabrika”, valdes loceklis Agnis Krūzītis, Kubulu pagasts
SIA “BTRS”, valdes priekšsēdētājs, Raimonds Trubņiks, Balvi
SIA „ Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dz. Sprudzāne , Balvi
SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs, Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts

9. Gada sadarbības partneris – 8 pretendenti
SIA „ Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dz. Sprudzāne , Balvi
SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs, Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts
SIA „ AUTO2AA”, valdes loceklis Agris Apšenieks, Kubulu pagasts
z/s „ Sīļi”, īpašniece Biruta Circene, Kubulu pagasts
Biedrība mednieku un makšķernieku klubs „ Kubuli”, Vilberts Liepiņš, Kubulu pagasts
Biedrība „ PRO.ini”, Ingūna Andersone, Kubulu pagasts
Māris Lāpāns, Balvi
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi

Konkursa norises nodrošināšanai tika izveidota vērtēšanas komisija: komisijas priekšsēdētāja Eva Smirnova – Balvu novada pašvaldības Domes deputāte, Anita Petrova – Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece, Pēteris Kalniņš – Balvu novada domes deputāts, Ineta Bordāne -Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra tūrisma organizatore, Gunta Božoka-Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste, Aivars Kindzuls – Balvu novada domes deputāts, Ivars Logins- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja vadītājs, kura izvērtē iesniegtos pieteikumus un izvirza uzvarētājus gada balvas saņemšanai katrā no nominācijām.

Uzvarētāji tiks godināti svinīgajā pasākumā “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019” 22. novembrī Kubulu pagasta kultūras namā.

Facebooktwitter