Balvu rajona partnerība aicina tūrisma uzņēmējus piedalīties divos semināros par tūrisma attīstību Latgales reģionā

15. oktorbrī 15:00 SIA “Marbera” telpās Balvu novada Egļuciemā (Jasmini-8, Egļuciems, Lazdulejas pagasts) seminārs projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” ietvaros.

Semināra mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes koncepciju.
Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Programma

Vietu skaits seminārā ierobežots. Pieteikšanās obligāta: ieva.leisavniece@yandex.com, 26325293, Balvu rajona partnerība

17. oktobrī Rekovas dzirnavās projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference

Konferences mērķis: sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā, iepazīties ar praktiskiem piemēriem zemnieku saimniecībā “Kotiņi”.
Mērķauditorija: Latgales reģionā esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un vietējo rīcības grupu speciālisti, kas iesaistīti attīstības plānošanā, uzņēmējdarbības konsultanti.

Programma

Pieteikšanās obligāta: ieva.leisavniece@yandex.com, 29450940, Balvu rajona partnerība
Vietu skaits ierobežots.

Facebooktwitter