Pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2019” apbalvos 11 uzņēmējus

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2019 jeb uzņēmēju balle notiks š.g. 22. novembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā.  Ballē muzicēs grupa  “Credo”.

PIETEIKŠANĀS (obligāta!) LĪDZ 13.11. 2019, aizpildot anketu šeit ​​ vai ierodoties personīgi Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš piezvanot 26461435).
Uzņēmēju ballē godinās uzvarētājus, kuri noteikti Balvu novada pašvaldības konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019” rezultātā, šādās nominācijās:
Gada lauksaimnieks: zs „ IČMALAS”, īpašnieks  Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts
Novada tēla popularizētājs: SIA „ Čivix ”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, Balvi, biedrība “Motok lubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis, Balvi
Gada jaunais uzņēmējs: Emīls Jauntēvs, Balvu pagasts
Gada pakalpojumu sniedzējs: SIA „ Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts
Gada tirgotājs: SIA „ LEKOS”, valdes priekšsēdētāja Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts
Gada mājražotājs: IK ”Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Bērzpils pagasts
Gada amatnieks: „ Benorse”- koka dizains, Elīna Kalniņa,  Balvu pagasts
Gada ģimenes uzņēmums: Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone -Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts
 Gada darba devējs: SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts
Gada sadarbības partneris: IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi

Pasākumu rīko Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs.
Dalības maksu (15 EUR/personai) lūdzam pārskaitīt Balvu novada pašvaldībai (NMR kods: 90009115622) uz:
SEB banka Konts Nr. LV93UNLA0050014291739
Citadele banka Konts Nr. LV05PARX0012592970001
Swedbank AS Konts Nr. LV24HABA0551034380944,
norādot mērķi : Dalības maksa par pasākumu „Uzņēmējdarbības gada balva 2019”.
Ja nepieciešams rēķins par dalības maksu, lūdzam zemāk anketā norādīt uzņēmuma rekvizītus.  Papildus informācija – 26461435, 29272948.
Uz tikšanos uzņēmēju ballē!

Facebooktwitter