Seminārs “Rokasgrāmata grāmatvedim uzņēmuma risku samazināšanā ”

Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centru,   2019. gada 29. oktobrī  plkst. 11.00, aicina uz semināru “Rokasgrāmata grāmatvedim  uzņēmuma risku samazināšanā ”

Semināra norises vieta – Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novada pašvaldības  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās.

Semināru vada: Agris Svare
nodokļu un darba tiesību eksperts – 25 gadu pieredze nodokļu un darba tiesību sfērā, darba pieredze: LR Labklājības ministrija, darbs pie likumdošanas; VSAA – nodokļu auditors, direktora vietnieks; VID centrālais aparāts. Šobrīd – pasniedzējs, uzņēmumu un iestāžu pārstāvība VID, VDI, tiesā, problēmu risināšana darba attiecību un nodokļu jautājumos.
Semināra ilgums: 6 akadēmiskās stundas, pārtraukums (1 akadēmiskā stunda)
Semināra darba tēmas:
1.daļa
NILLTFN novēršanas riski uzņēmumā,
Gatavošanās VID auditam un tematiskajām pārbaudēm,
Fizisko personu datu aizsardzības risku mazināšana uzņēmumā.
2.daļa
Naudas kustība uzņēmumā (skaidra nauda kasē, avansi, izmaksas no
bankomāta, darījumi bankā u.c.) un ar to saistītie riska faktori,
Darījumu noformēšana uzņēmumā, pieļautās kļūdas un ar to saistītie
riska faktori,
Darba laika uzskaite – nostrādāto stundu skaits, atalgojuma lielums
u.c. riska faktori
Finansē  Balvu novada pašvaldība
Savu dalību seminārā lūdzu pieteikt līdz 25.oktobrim, zvanot uz tālruņa numuru  26461435 vai 29278901. Vietu skaits ierobežots. Pasākumā tiks fotografēts publicitātes vajadzībām

Facebooktwitter