Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru, 29.  oktobrī Balvos, organizēja    semināru  uzņēmumu grāmatvežiem  „ Rokasgrāmata  grāmatvedim uzņēmuma risku  samazināšanā”.
Semināru vadīja lektors  Agris Svare – nodokļu un darba tiesību eksperts, ar 25 gadu pieredzi nodokļu un darba tiesību sfērā, ar darba pieredzi LR Labklājības ministrijā, VSAA – nodokļu auditors,  VID. Šobrīd – lektors,  pārstāv uzņēmumus un iestādes  problēmu risināšanā darba attiecību un nodokļu jautājumos.
Semināru apmeklēja 24 dažādu nozaru uzņēmumu grāmatveži  no  Balvu  un blakus Rugāju un Viļakas novadiem.
Seminārā tika apskatītas tēmas par finanšu risku novērtēšanas rīkiem uzņēmumā, gatavošanos VID auditam un tematiskajām pārbaudēm,  kā arī fizisko personu datu aizsardzības risku mazināšanu, darījumu noformēšanu un  darba laika uzskaites  riska faktoriem.
Visa semināra gaitā,  dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un tika saņemtas izsmeļošas atbildes ar konkrētiem risinājumiem. Dalībniekiem bija iespēja  dalīties  pieredzē, kā uzņēmumos tiek galā ar grāmatvedības neskaidrībām, īpaši šobrīd aktuāli ir izprast naudas atmazgāšanas jēdzienu, grāmatvežu atbildību uzņēmumā , kā arī ārpakalpojumu sniegšanā .  Dalībnieki atzina, ka neskaidri uzrakstīto normatīvo aktu dēļ, uzņēmēji zaudē naudu, baidoties pārkāpt kādu likuma pantu, bet šādi semināri  dod iespēju saņemt kvalitatīvu skaidrojumu un rast risinājumu.
Semināru finansēja Balvu novada pašvaldība un Latgales plānošanas reģions Latgales uzņēmējdarbības centrs.
Paldies grāmatvežiem par izrādīto interesi un iniciatīvu semināra tēmas izvēlē, kā arī par rūpēm  uzņēmumu darbības risku samazināšanā.

Facebooktwitter