SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina pieteikties gaļas liellopu saimniecību īpašniekus un citus interesentus pieredzes apmaiņas braucienam

2019.gada 29.novembrī tiek organizēts vienas dienas pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemes gaļas liellopu saimniecībām par ganāmpulka pārvaldības pieredzi, ekonomisku apsaimniekošanu un profilaktiskiem pasākumiem.

Pieredzes brauciena tēma: “Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi (gaļas liellopi)”

Programmā sekojošu saimniecību apmeklējums:
 Ievas Galiņas piemājas saimniecība, Madonas novads (bioloģiskā
saimniecība, Angus šķirnes gaļas liellopu audzēšana, atzīta kautuve,
mājražošanas uzsākšana)
 SIA “3Dpro”, Ērgļu novads (bioloģiskā saimniecība, Šarolē šķirnes
gaļas liellopu audzēšana)
 SIA “Tauri”, Ērgļu novads (bioloģiskā saimniecība, nobarojamo gaļas
liellopu audzēšana, gaļas sadales cehs)
 SIA “Viesaki”, Ērgļu novads (bioloģiskā tīršķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecība, Šarolē šķirnes liellopi)

Dalībnieku pulcēšanās vieta: LLKC Balvu konsultāciju birojs, Balvi, Brīvības iela 46a, 29. novembrī plkst. 06:50.

Dalības maksa: 24 EUR (Mācības notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu)

Projekta ietvaros ar dalībnieka līdzmaksājumu tiek piedāvāts:
 kopīgs transports no LLKC Balvu konsultāciju biroja
 saimniecību apmeklējumu izmaksas
 pusdienas
 apliecinājums par dalību (pēc pieprasījuma)

Pieteikšanās līdz 28.11.2019.
Dalībniekiem jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā (LAD klients, zemes īpašuma tiesības/nomas tiesības utt.), aizpildot dalībnieka anketu

Sīkāka informācija un pieteikšanās: Arita Boka, tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv

Facebooktwitter