Seminārs “Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija” Balvos

SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja telpās – Brīvības ielā 46a, Balvos – 2.stāva zālē notiks seminārs par bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikāciju.

Programmā:
10:00 – 12:00
Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti, kontroles un uzraudzības kārtība /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/
12:00 – 12:30
Ražošanas procesa dokumentēšana (sagatavojamie un kontroles institūcijā iesniedzamie dokumenti) /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/
12:30 – 13:00
Risku izvērtēšana un piesardzības pasākuma plāna izstrādāšana /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Vija Rāka/
13:00 – 14:00
Bioloģisko produktu marķējums. Pārtikas kvalitātes shēmas /Bioloģiskās lauksaimniecības galv. eksperte Daiga Tukiša/

Kontaktinformācija: 29421585

Facebooktwitter