Aicinām pieteikt kandidatūras darbam Balvu novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē!

Pamatojoties uz uzņēmēju izrādīto interesi par konsultatīvās padomes izveidi, ir izstrādāts Balvu novada pašvaldības Uzņēmēju  konsultatīvās padomes nolikums, kas apstiprināts ar 2020. gada 24. janvāra Domes lēmumu, sēdes prot. Nr. 2,4.§

Uzņēmēju konsultatīvās padomes mērķis – sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, aktivizējot savstarpēju dialogu starp uzņēmējiem un Pašvaldību.

Balstoties uz 2020. gada 12. februāra Balvu novada domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura rīkojumu Nr. BNP/2020/3.20/25/RIKP, tiek izsludināta pieteikšanās darbam Balvu novada Uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

Saskaņā ar nolikumu Padomes galvenās funkcijas ir:
-analizēt uzņēmējdarbības vidi, apzinot tās attīstību veicinošos un kavējošos faktorus,
– izstrādāt priekšlikumus, kā arī īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar domes struktūrvienībām, kuri veicinātu Balvu novada uzņēmējdarbības attīstību un akcentētu uzņēmēju vajadzības,
-veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp privāto un publisko sektoru,
– piedalīties visu novada attīstības stratēģiju un plānu aktualizēšanā, ciktāl tas attiecas uz uzņēmējdarbības veicināšanu novadā.

Darbam Padomē aicinām kandidātus no dažādām tautsaimniecības nozarēm:
– ražošana (būvniecība, t.sk. ceļu, lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde) – līdz četri pārstāvji,
– pakalpojumi (tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana, transporta pakalpojumi) līdz četri pārstāvji,
– citas nozares (kultūra, tūrisms un citas) līdz divi pārstāvji.

Kandidātus darbam Padomē var pieteikt jebkura fiziska vai juridiska persona, aizpildot pieteikšanās anketu (pielikumā), līdz 2020. gada 12. martam, kuru var iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501. Uz aploksnes jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, norāde – pieteikums darbam “ Uzņēmēju konsultatīvajā padomē”, vai nosūtot pa pastu adresētu Balvu novada pašvaldībai Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV – 4501 ar norādi – pieteikums darbam “ Uzņēmēju konsultatīvajā padomē”, datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Pieteikuma iesniegšanas beigu termiņu, vai iesniedzot elektroniskā veidā (parakstītu ar elektronisku drošu parakstu), sūtot uz e–pastu: dome@balvi.lv, ar tēmas norādi pieteikums darbam “ Uzņēmēju konsultatīvajā padomē”. Pieteikumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa netiks vērtēti.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums un pieteikšanās anketa.

Papildus informācija : gunta.bozoka@balvi.lv vai 26461435.

Facebooktwitter