Balvu novada pašvaldības paziņojums par Covid-19 ierobežošanas pasākumiem Balvu novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.martā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, Balvu novada pašvaldība no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim:

• visās pašvaldības iestādēs pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē;
• pārtrauc mācību procesa norisi klātienē izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atļauts apmeklēt tikai tiem vecākiem un viņu bērniem, kuri var apliecināt, ka nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis un nav bijuši kontaktā ar vīrusa nēsātāju;
• atceļ visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un citus publiskus pasākumus;
• pārtrauc visas interešu izglītības un amatiermākslas norises – treniņus, sacensības, nodarbības, mēģinājumus.

Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski. Visa kontaktinformācija atrodama
Balvu novada pašvaldības mājas lapā.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par izmaiņām
pašvaldības iestāžu darbā!

Balvu novada vadība aicina ikvienu būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību!

Vīrusa izplatību var apturēt tikai ar sabiedrības līdzdalību. Tāpēc aicinām katru iedzīvotāju ar visaugstāko atbildību arī uz sevi attiecināt vispārējos pandēmijas laika piesardzības pasākumus, tostarp neceļot ārpus Latvijas!

Kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai sabiedriskajos medijos – televīzijai, radio, laikrakstiem, Veselības ministrijas mājas lapā http://www.vm.gov.lv/, Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā https://spkc.gov.lv/lv/, kā arī Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv
Šī informācija ir saistoša līdz tās atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai!

Facebooktwitter