Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot e-pakalpojumus!

Ņemot vērā valstī no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, iedzīvotāji tiek aicināti izmantot e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus izmantot gan telefoniskas konsultācijas iespējas, gan rakstiskas konsultācijas iespējas saziņā ar Balvu novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (klātienē apmeklētāji netiek pieņemti!) – 66954809, 65904460 ,  balvi@pakalpojumucentri.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina VSAA pakalpojumus pieprasīt elektroniski portālā Latvija.lv:
izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”
iesniegumu brīvā formā, izmantojot  “Iesniegums iestādei”.
Saziņai: KAC telefoni 64507023; 22 30 37 46; e-pasts balvi@vsaa.gov.lv.

Valsts zemes dienesta informācija pieejama tīmekļvietnē: www.vzd.gov.lv.
Attālināti konsultācijas iespējams saņemt pa tālruņiem:
67038800 (informatīvais tālrunis);
64231795 (Valmieras birojā);
64124673; 64070417 (Cēsu birojā);
64822473 (Madonas birojā);
64471282. (Gulbenes birojā)
vai pa elektronisko pastu info@vzd.gov.lv; kac.gulbene@vzd.gov.lv.

Arī maksājumus aicinām veikt internetbankā, jo p/a “SAN-TEX” Norēķinu centrs ir slēgts.

Konsultācijas par portālā www.latvija.lv pieejamajiem pakalpojumiem un to aizpildi (dzīvesvietas deklarēšana, iesniegums slimības pabalsta saņemšanai, iesniegums iestādei, nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa utt.) iespējams saņemt zvanot Balvu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālistei pa tālruņiem 66954809, 65904460 vai uz portāla www.latvija.lv lietotāju atbalsta dienestu 67502757, vai rakstot uz balvi@pakalpojumucentri.lv.

Personām, kurām nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu ir iespēja izmantot klientu datoru, kas atrodas Balvu VPVKAC priekštelpā.

VPVKAC telefona numuriem un e-pasta adresi

Facebooktwitter