Par Balvu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz uzņēmēju izrādīto interesi par konsultatīvās padomes izveidi, šī gada 24.janvārī Balvu novada domes deputāti apstiprināja Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes jauno nolikumu. No 12.februāra līdz 12.martam jebkura fiziska vai juridiska persona varēja pieteikties darbam šajā padomē. 2020.gada 25. martā Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs ar rīkojumu  Nr.BNP/2020/3.20/46/RIKP apstiprināja Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sastāvu:

1. Paula Lukste – SIA “ KIDS CLUB” valdes locekle, sociālā uzņēmējdarbība;
2. Guntars Logins – SIA “Alpha Partners” valdes priekšsēdētājs, konsultācijas
komercdarbībā;
3. Ilona Seņka – z/s “ Dižarāji” īpašniece, mājražošana;
4. Jānis Auziņš – z/s “Līči” īpašnieks, lauksaimniecība;
5. Juris Pušpurs – SIA “Invik” valdes priekšsēdētājs, būvniecība;
6. Tālis Korlašs – SIA “Tako SD” valdes priekšsēdētājs, mežizstrāde;
7. Valdis Polmanis – SIA “Compaqpeat” ražošanas vadītājs, kūdras pārstrāde;
8. Māris Verjanovs – SIA “DRILLEX” valdes loceklis, būvniecība;
9. Aigars Logins – SIA “Dantruck11” valdes loceklis, transports;
10. Līga Pennere – SIA “LIARPS” valdes locekle, tirdzniecība;
11. Ivars Saide – SIA “ Čivix”, valdes priekšsēdētājs, skatuves skaņas un gaismas
aprīkojums;
12. Aigars Pušpurs – Balvu novada domes priekšsēdētājs;
13. Imanta Serdāne – Balvu novada domes izpilddirektore;
14. Gunta Božoka – Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības
atbalsta speciāliste.

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes mērķis sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, aktivizējot savstarpēju dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību.

Tās darbības funkcijas:
–   analizēt uzņēmējdarbības vidi, apzinot tās attīstību veicinošos un kavējošos faktorus,
– izstrādāt priekšlikumus, kā arī īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar domes struktūrvienībām, kuri veicinātu Balvu novada uzņēmējdarbības attīstību un akcentētu uzņēmēju vajadzības,
–   veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu starp privāto un publisko sektoru,
–   piedalīties visu novada attīstības stratēģiju un plānu aktualizēšanā, ciktāl tas attiecas uz uzņēmējdarbības veicināšanu novadā.

No Balvu novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes 14 locekļiem pirmajā sēdē tiks ievēlēts priekšsēdētājs, kurš vadīs tās turpmāko darbu.

Priecājāmies par uzņēmēju izrādīto iniciatīvu darbam Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē! Uz sadarbību!

Papildus informācija: gunta.bozoka@balvi.lv vai 26461435.

Facebooktwitter