Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Pirmā Balvu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde tiek organizēta Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra konferenču zālē  2020. gada 29. maijā plkst. 10.00

Darba kārtība

10.00 – 10.05 – sēdes atklāšana, Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs
 10.05-10.45 – Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums, padomes locekļu iepazīšanās – priekšlikumi par darbu Padomē
10.45 – 11.00 – Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
11.00 – 11.30 – Aktualitātes Balvu novada pašvaldībā ar uzņēmējdarbību saistītajos jautājumos: esošie un plānotie uzņēmējdarbības projekti, grantu konkursa nolikums “Esi uzņēmējs Balvu novadā”, finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka
11.30 – 12.00 – Diskusija par aktuāliem jautājumiem un turpmāko Padomes darba organizēšanu

Sēdes organizēšanas laikā tiks ievēroti visi aizsardzības pasākumi saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem.

 

Facebooktwitter