Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma un pasākumu rīkošanas nozaru uzņēmumu darbības ierobežojumi sākot ar 10.jūniju

Šā gada 9. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumus “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka arī vispārīgus darbības nosacījumus turpmāk uzņēmumos, t.sk. izstāžu un gadatirgu organizēšanai un tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai, t.sk. tūrisma braucienu organizēšanai.

MK noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai visos uzņēmējdarbības sektoros:

darbinieku un klientu informēšana (MK noteikumu 5. punkts);
distancēšanās 2 metri (MK noteikumu 6. punkts);
higiēnas prasības (MK noteikumu 7. punkts);
personu veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

Ekonomikas ministrijas mājas lapā publicētas Vispārējas vadlīnijas uzņēmumu darba organizēšanai, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem un pretepidēmijas pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Vadlīnijās sniegti gan vispārīgi ieteikumi, gan specifiski ieteikumi dažādu nozaru uzņēmumiem.

Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka turpmākās darbības nosacījumus:

 • uzņēmumiem, t.sk. izstāžu un gadatirgu organizēšanai, tūrismam un ceļošanai, t.sk. tūrisma braucienu organizēšanai: 

  https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/28225-nosacijumi-uznemumu-darbibai-pec-arkartejas-situacijas-beigam?fbclid=IwAR0i-e49DocylA9rJvGyPrMombJO5DJYyOiwgf4OLgLi1Yg6VnBNGHbdxfk

 • tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem: 

  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tāpēc arī tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi:

  *apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts);
  *distancēšanās 2 metri ( MK noteikumu 6. punkts);
  *higiēna prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts);
  *personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

  Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, turpmāk tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina ne mazāk kā 4 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. Visi citi iepriekš ieviestie ierobežojumi tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tiek atcelti.

  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildu jānodrošina, ka:

  *tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
  *iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 4 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
  *ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 8 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
  *ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
  *galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
  *pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija;
  *sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00.

  Vairāk lasiet:
  https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/28224-nosacijumi-tirdzniecibas-un-sabiedriskas-edinasanas-uznemumu-darbibai-pec-arkartejas-situacijas-beigam?fbclid=IwAR3g7PNr4G9LORzeKaXf1oRacrIZb1pRuVuPuMzNuam8o7JMe7w27eUww80

Facebooktwitter