Notiek Balvu novada pašvaldības konkursa „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” pieteikumu vērtēšana

Lai sekmētu saimnieciskās darbības uzsākšanu un attīstību Balvu novadā, Balvu novada pašvaldība jau trešo gadu organizē konkursu „Esi uzņēmējs Balvu novadā”.  Šogad ir paplašināts potenciālo granta pretendentu loks konkursam. Ja iepriekšējos divus gadus uz granta saņemšanu varēja pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā, tad 2020. gadā konkursā varēja piedalīties arī jaunie komersanti, kuru darbība nepārsniedz trīs gadus no pieteikuma iesniegšanas brīža Balvu novada administratīvajā teritorijā. Taču šogad netiek atbalstīti primārās lauksaimniecības pieteikumi, jo šīs nozares uzņēmējdarbības projekti tiek atbalstīti vairākās citās ES atbalsta programmās, un pēc konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikuma saskaņošanas ar Finanšu ministriju, tika izslēgti no atbalstāmo pretendentu loka. Pašvaldības budžetā konkursa rīkošanai, paredzēti 6000.00 EUR, nosakot, ka vienam pretendentam maksimāli pieejamā granta summa nepārsniedz 2000.00 EUR.
Konkursa pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2020.gada 3. jūlijā un kopumā konkursam tika iesniegti septiņpadsmit pieteikumi, no kuriem uz otro kārtu ir virzīti sešpadsmit pieteikumi, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām.
Ar Balvu novada domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura rīkojumu izveidota grantu konkursa vērtēšanas komisija piecu locekļu sastāvā: Sandra KINDZULE – Balvu novada Domes deputāte, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Aigars LOGINS – SIA “Dantruck 11” valdes loceklis, Gunta RAIBEKAZE – Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece, Guntars LOGINS – Balvu novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, SIA “ Alpha Partners” valdes priekšsēdētājs, Gunta BOŽOKA – Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste.

10. jūlijā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notiks tikšanās ar granta pretendentiem, kuras laikā tiks prezentētas un aizstāvētas konkursam pieteiktās biznesa idejas. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz biznesa idejas galvenokārt balstītas uz pakalpojumu sniegšanu Balvu novadā, jo grantu summa nav tik liela, lai varētu uzsākt ražošanu. Taču pēc iepriekšējo gadu konkursa pieredzes, dažādu pakalpojumu sniegšanas biznesa idejas konkursā ļauj piedalīties vairāk tieši jauniešiem un uzdrīkstēties savu mazo biznesa ideju realizēt dzīvē ātrāk, drošāk un kvalitatīvāk.

Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka visas iepriekšējos gados konkursā “Esi uzņēmējs Balvu novadā” atbalstītās biznesa idejas turpina attīstīties, kas rada pārliecību, ka arī šogad grantu saņēmēju idejas būs dzīvotspējīgas!

Facebooktwitter