Zināmi Balvu novada pašvaldības konkursa „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” uzvarētāji

10. jūlijā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika 2. kārtas konkursa pieteikumu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšana, kuru veica komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Balvu novada Domes deputāte Sandra Kindzule, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, SIA „ Dantruck11” valdes loceklis Aigars Logins, uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, SIA “ Alpha Partners” valdes priekšsēdētājs Guntars Logins, piedalījās attālināti.

Konkursa pieteikumu vērtēšanas laikā, komisija tikās ar granta pretendentiem un noklausījās viņu sagatavotās prezentācijas, kuras sniedza priekšstatu par pašu biznesa idejas realizētāju, prasmēm un zināšanām konkrētajā jomā.Šogad konkursa pretendentu pieteiktās idejas balstītas uz vēlmi attīstīt šūšanas, dizaina izšuvumu, skaistumkopšanas, sporta un veselības uzlabošanas, digitālā foto, video, vides dekorāciju izgatavošanas, velo nomas, dabas velšu pārstrādes pakalpojumus Balvu novadā.
Konkursā iesniegtie pieteikumi parāda, ka tieši jaunieši ir tie, kuri vēlas savu mazo biznesa ideju realizēt Balvu novadā , savukārt pašvaldības finansējums ļauj to realizēt dzīvē ātrāk, drošāk un kvalitatīvāk.

Ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka septiņas iepriekšējos gados konkursā “Esi uzņēmējs Balvu novadā” atbalstītās biznesa idejas turpina attīstīties, kas rada pārliecību, ka arī šogad grantu saņēmēju idejas būs dzīvotspējīgas

Par konkursa uzvarētājiem – granta saņēmējiem šogad kļuva pieci konkursa dalībnieki:
Dagnija Vaickovska ar konkursa pieteikumu “Konditorejas izstrādājumu ražošana”, saņemot pašvaldības finansējumu EUR 1681.50 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit viens euro 50 centi),
Agita Matule ar konkursa pieteikumu „Izšuvumu dizaina izstrāde un izšūšana pēc pasūtījuma”, saņemot pašvaldības finansējumu EUR 1934.72 (viens tūkstotis deviņi trīsdemit četri euro 72 centi),
Karīna Makarova ar konkursa pieteikumu „Skaistumkopšanas, labsajūtas un sejas aprūpes pakalpojumi”, saņemot pašvaldības finansējumu EUR 1571.88 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmi viens euro 88centi).
IK “Heavy Productions” ar konkursa pieteikumu „Sinemātiskas un augstas skaņas kvalitātes video klipu radīšana ar elektrisko kameras stabilizatoru un audio mikrofonu”, saņemot pašvaldības finansējumu EUR 602.21 (seši simti divi euro 21 cents).
SIA “ Lamur flowers” ar konkursa pieteikumu “Lielformāta dekorāciju izgatavošana ziedu formā telpu un vides objektu noformējumam” , saņemot pašvaldības finansējumu EUR 209,69 ( divi simti deviņi euro 69 centi).

Kopā konkursa uzvarētāji saņems visu šogad budžetā paredzēto finansējumu 6000.00 EUR (neatmaksājama atbalsta summa- grants), nepārsniedzot vienam konkursa pretendentam Nolikumā paredzēto atbalstāmo summu ne lielāku kā 2000.00 EUR. Ar konkursa uzvarētājiem tik slēgti Granta saņemšanas līgumi.

Facebooktwitter