Balvu novada pašvaldības paziņojums par Covid-19 ierobežošanas pasākumiem Balvu novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 9.novembrī izsludināto ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, Balvu novada pašvaldība no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim:

  • iestādēs klientus apkalpo attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta;
  • strādā Balvu Novada muzejs, novada bibliotēkas (tikai individuāls apmeklējums);
  • izglītības iestādēs 1.-6.klasei mācības notiek klātienē, 7.-12.klasei mācības tiek nodrošinātas attālināti, profesionālajā vidusskolā mācības notiks gan klātienē, gan attālināti, strādā pirmsskolas izglītības iestādes un speciālās izglītības klase;
  • interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītība klātienē notiek individuāli un tiem, kuri dzīvo kopā, vienas izglītības iestādes grupas vai klases ietvaros;
  • amatiermākslas koru, orķestru, tautas mūzikas ansambļu, deju u.c. tautas ,mākslas kolektīvu mēģinājumi (izņemot individuāli) notiek attālināti;
  • sporta treniņi notiek attālināti un klātienē ārpus telpām – vienkopus ne vairāk kā 10 personas (neskaitot treneri) un neizmantojot ģērbtuves; iekštelpās tikai individuāli (treneris un klients);
  • Balvu Sporta skolas peldbaseins strādās no plkst.9:00 – plkst.20:00, apmeklētājus pieņemot pēc iepriekšēja pieraksta;
  • tiek atcelti vai pārcelti visi pašvaldības rīkotie kultūras, sporta un citi publiskie pasākumi uz nenoteiktu laiku, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī (Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informācijas kanālos!).

Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski. Visa kontaktinformācija atrodama Balvu novada pašvaldības mājas lapā.

Balvu novada vadība aicina ikvienu būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību!
Vīrusa izplatību var apturēt tikai ar sabiedrības līdzdalību. Tāpēc aicinām katru iedzīvotāju ar visaugstāko atbildību arī uz sevi attiecināt vispārējos pandēmijas laika piesardzības pasākumus!

Facebooktwitter