Tiek īstenotas biznesa idejas ar pašvaldības atbalstu!

2020. gada 9. novembrī vērtēšanas komisija, kura izveidota pamatojoties uz Balvu novada domes priekšsēdētāja Aigara Pušpura rīkojumu, veica konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā” 2018. gada un 2019. gada uzvarētāju – grantu saņēmēju darbības pārbaudi.
Pie uzņēmējiem devās Sandra KINDZULE – komisijas priekšsēdētāja, Balvu novada Domes deputāte, Gunta RAIBEKAZE – Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece, Gunta BOŽOKA– Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste, Aigars LOGINS – SIA „ Dantruck11” valdes loceklis.

Pārbaudes mērķis ir novērtēt piešķirtā granta izlietojumu atbilstoši konkursā iesniegtajam pieteikumam- nopirkto materiālu un iekārtu esamību pakalpojuma sniegšanas vietās un to pielietojumu uzņēmējdarbībā.Pārbaudes laikā vērtēšanas komisija pārliecinājās par piešķirtā pašvaldības finansējuma lietderīgu izmantošanu šādu pakalpojumu nodrošināšanai Balvu novadā (un ne tikai tajā): Ingrīda Supe – kanisterapija, Emīls Jauntēvs – aitu cirpšana, Līga Vilciņa – kvalitatīvu apģērbu šūšana, Aiga Jansone – dizaina apģērbu šūšana, Aļona Pennere – kāzu dekorēšanas serviss, Veronika Kuzņecova- kanekalona frizūras.

Pašvaldības konkursa rezultātā iegūtais finansējums ir veicinājis šo septiņu biznesa ideju autorus kļūt par saimnieciskā darba veicējiem, kā arī trijiem no viņiem šajā īsajā laika periodā uzsākt nopietnāku uzņēmējdarbību, reģistrējot SIA un IK, turklāt arī saņemt atbalstu sava biznesa attīstībai arī LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā, ALTUM finanšu institūcijā.

Lai arī ārkārtējā situācija valstī rada zināmus šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai un dažu pakalpojumu pieejamība pašreiz ir apgrūtināta, uzņēmēji ir gatavi meklēt risinājumus, lai turpinātu strādāt un sniegt savus pakalpojumus arī turpmāk.

Komisija gandarīta, ka saņemtie pašvaldības granti palīdzējuši uzņēmējiem īstenot un attīstīt savas biznesa idejas! Lai izdodas viss iecerētais!

  

Facebooktwitter