Balvu novada uzņēmēj, aicinām piedalīties aptaujā!

Cienījamais Balvu novada uzņēmēj!

Lai apzinātu sadarbības iespējas  uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai Balvu novadā, lūdzam  aizpildīt aptaujas anketu!

Aptaujas mērķis ir identificēt galvenās attīstības tendences uzņēmējdarbībā Balvu novadā, noskaidrot kavējošos apstākļus uzņēmumu veiksmīgai un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī apzināt izmaiņas uzņēmumu darbībā COVID-19 izraisītās pandēmijas ietekmē.

Anketa pieejama šeit:  https://forms.gle/HETQ9UpipYBF99q78

Jūsu paustais viedoklis svarīgs turpmākai savstarpējās  sadarbības veicināšanai un uzlabošanai starp uzņēmējiem un pašvaldību! Rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā!

Facebooktwitter