Piesakies dalībai konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” un iegūsti vērtīgu balvu

Balvu novada pašvaldība jau ceturto reizi ir izsludinājusi konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” un aicina Balvu novada privātmāju īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus un darbiniekus (izņemot pašvaldības iestādes), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus piedalīties šajā konkursā, un visiem kopā veidot mūsu pilsētas un novada Ziemassvētku noformējumu.

Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita persona (obligāti saskaņojot ar īpašnieku) no 2020.gada 29.novembra līdz 2020.gada 23.decembrim (ieskaitot), sūtot pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi iluta.mezule@balvi.lv (drošais elektroniskais paraksts nav nepieciešams) vai aizpildot klātienē Balvu novada pašvaldībā, 1.stāva vestibilā, iemetot aizpildīto veidlapu turp esošajā pastkastītē.

Konkursam pieteiktos objektus vērtēs žūrijas komisija trīs kategorijās:

• Individuālo māju noformējums;
• Daudzstāvu dzīvojamo māju noformējums (dzīvokļu balkoni, lodžijas, logi u. tml.);
• Uzņēmumu un sabiedrisko ēku noformējums.

Konkursa objektu vērtēšana notiks no 28.12.2020. līdz 30.12.2020., bet rezultāti tiks paziņoti, un uzvarētāji apbalvoti 2021.gada janvārī, ja atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

Konkursa noslēgumā pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā kategorijā tiks piešķirtas atzinības naudas izteiksmē: I vietai – EUR 100; II vietai – EUR 70; III vietai – EUR 50.

NOLIKUMS
PIETEIKUMA ANKETA

Facebooktwitter