Pašvaldības sadarbība ar sociālajiem uzņēmējiem

2.februārī, ZOOM tiešsaistē esošie un topošie Balvu novada sociālie uzņēmēji, tikās ar Balvu pašvaldības vadību un speciālistiem, ar mērķi savstarpējas sadarbības efektīvākai veidošanai.

Diskusijā piedalījās Balvu novada pašvaldības vadība: domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, Sociālā dienesta vadītāja Viktorija Puka, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica.

Sociālos uzņēmējus pārstāvēja: SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”, valdes locekle Ingrīda Supe, kura no 2018.gada Balvu novadā un ārpus tā sniedz kanisterapijas pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām un no 2020. gada piedāvā arī Montesori nodarbības, kā arī tiek veidota atbalsta māja pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai, SIA “ KIDS CLUB”  valdes locekle Paula Lukste, kura plāno izveidot bērnu rotaļu istabu, kurā bērni ar īpašām vajadzībām varētu satikties ar citu ģimeņu bērniem, topošie  uzņēmēji – Zaiga Kozlovska, kurai ir ideja par nometņu rīkošanu bērniem ar īpašām vajadzībām, Edgars Kaļva ar ideju veselīga dzīves veida atbalstīšana un popularizēšana Balvu novadā, Ilona Džigure, kura plāno sniegt  sociālā mentora pakalpojumu, studijas “Azote” pārstāve Gunita Laicāne ar ideju par projektu realizēšanu sociālajā sfērā.

Balvu novada pašvaldības vadība uzskata, ka sociālie uzņēmēji var kļūt par neatsveramu palīgu pašvaldībai, jo darbojas biznesā ar mērķi risināt dažādus sociālās sfēras jautājumus, tādejādi atslogojot tās darbību, vienlaikus stimulējot vietējo ekonomiku, radot inovācijas un kopēju labumu vietējai sabiedrībai. Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekam.

Pasākuma laikā Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) direktore Regita Zeiļa informēja par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, sociālo uzņēmumu sadarbības iespējām ar pašvaldību. Uz 2021. gada 31. janvāri Latvijā reģistrēti 149 sociālie uzņēmumi (5% no tiem reģistrēti Latgalē), tāpēc Balvu novadu, kurā reģistrēti jau 2 sociālie uzņēmumi, varētu ierindot Latgales pirmrindniekos, atzīmēja Regita Zeiļa.

Pašvaldības vadība un speciālisti uzklausīja jau esošo sociālo uzņēmēju paveiktos darbus un topošo uzņēmēju idejas, kā arī aicināja izteikt priekšlikumus turpmākajai sadarbībai. Pašvaldība sociālajiem uzņēmējiem palīdzību var sniegt, ievērojot savu resursu (finansiālo, darbinieku) pieejamību, saistošo likumu un noteikumu prasības, kā arī izrādot savu ieinteresētību. Atbalsts sociālajiem uzņēmējiem var būt: nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, pašvaldības telpu izmantošana uzņēmējdarbībā bez atlīdzības, pakalpojumu pirkšana no sociālā uzņēmēja u.c.

Līdz šim sociālās uzņēmējdarbības pakalpojumu sniedzēji no Balvu novada pašvaldības ir saņēmuši finansiālu atbalstu pašvaldības grantu konkursā “Esi uzņēmējs Balvu novadā”, dalībai pašvaldības uzņēmēju kopstendā izstādē “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, pieredzes apmaiņas braucienos uz Madonas un Līvānu pašvaldībām, tāpat, sociālās sfēras uzņēmējs tika izvirzīts darbam Balvu novada uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē, biedrībām tiek piedāvāts atbalsts projektu rakstīšanā.

Lai izprastu sociālās sfēras uzņēmumu daudzveidīgās sadarbības iespējas ar pašvaldību, aicinām ikvienu interesantu 19. februārī piedalīties LSUA organizētajā tiešsaistes konferencē “Kāpēc mums to vajag?” Konferences programma skatāma https://ej.uz/programma_LSUA_konference. Konferencē tiks diskutēts par to, kā veicināt pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī tiks sniegti praktiski ieteikumi sadarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Ja rodas ideja vai vēlies attīstīt jau esošu sociālās sfēras pakalpojumu Balvu novadā, zvani 26461435 Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei Guntai Božokai, lai apspriestu sadarbības iespējas.

Foto no Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra arhīva: kanisterapeite Ingrīda Supe, SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”

Facebooktwitter