Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021-2027 izstrādei un ieviešanai

Velotūrisma plānotāji, ar velotūrismu saistītie pakalpojumu sniedzēji, uzņēmēji, kuri vēlas uzņemt velotūristus,  un visi velotūrisma entuziasti tiek aicināti piedalīties Latgales tūrisma attīstības ietekmēšanā! Darbsemināri par  Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021.-2027. gadam izstrādi un ieviešanu notiks tiešsaistē  18., 26., 31.martā, ar turpinājumu aprīlī –  meklēsim ceļus, kā katra stiprās puses izmantot un attīstīt velotūrismu Latgalē nākamajos 7 gados!

Darbsemināru tēmas:
18. martā Tūrisma viedā pārvaldība Latgalē: galamērķi un stratēģiskā sadarbība
26. martā Velotūrisma stratēģijas rīcību plāns un tirgvedība
21. martā Latgales viesmīlības standarta attīstīšana.

Seminārus vadīs ekspers Andris Klepers.

Pieteikšanās https://forms.gle/EFSqAaB6AwWHgcwN7

Darba kārtības: 18. martā     26. martā      31. martā

Facebooktwitter