Valsts ieņēmumu dienests sāk pieņemt pieteikumus grantam apgrozāmajiem līdzekļiem pēc papildinātiem kritērijiem

2021. gada 5. martā Valsts ieņēmumu dienests uzsāk pieteikumu pieņemšanu  grantam apgrozāmajiem līdzekļiem pēc papildinātiem kritērijiem – atbalsts būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam!

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu par š.g. sākumā (28. janvārī, 4. februārī un 18. februārī) Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā granta (dāvinājuma) saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.

Plašāk: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/no-5-marta-grants-apgrozamajiem-lidzekliem-bus-pieejams-butiski-plasakam-komersantu-lokam?fbclid=IwAR0cGmavRpHkE0zAnHmBakU3FXRWMZ-_aqWGuCjGmimWNCR0MFBx0vLL4Ts

Par citām atbalsts iespējām, ko administrē Valsts ieņēmumu dienests: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

Facebooktwitter