Turpinās biznesa ideju konkursa pieteikumu ” Esi uzņēmējs Balvu novadā” iesniegšana!

Vēl līdz 2021. gada 6.aprīlim plkst. 16.00. var iesniegt biznesa ideju pieteikumus konkursam “ Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kuri   jānoformē  atbilstoši konkursa  Nolikuma 2. punkta prasībām.
Konkursa nolikums, pieteikuma anketa, vērtēšanas kritēriji

Ja biznesa ideju konkursa pieteikumu izvēlaties  iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā 28.kab., Bērzpils ielā 1A, Balvos,  piesakiet ierašanos, zvanot uz  mobilo tālruni 26104539.

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Lai izdodas īstenot veiksmīgas  biznesa idejas Balvu novadā!

Facebooktwitter