Noskaidroti Balvu novada pašvaldības konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā 2021” uzvarētāji

20.aprīlī ZOOM tiešsaistē notika 2. kārtas konkursa pieteikumu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšana, kuru veica komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Balvu novada Domes deputāte Sandra Kindzule, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Raibekaze, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, SIA „ Dantruck11” valdes loceklis Aigars Logins.

Vērtēšanas komisija noklausījās 11 grantu pretendentu sagatavotās prezentācijas, kuras sniedza priekšstatu par konkursam iesniegto pieteikumu kvalitātes rādītājiem, kā arī par pašu biznesa idejas autora prasmēm un zināšanām konkrētajā jomā.

Par konkursa uzvarētājiem – granta saņēmējiem šogad kļuva pieci konkursa dalībnieki:

SIA “ Kureti Sport” (valdes loceklis Edgars Kaļva) ar konkursa pieteikumu “Inventāra iegāde aktīva dzīvesveida “Bumbo noliktava” darbības nodrošināšanai”, piešķirtā granta summa 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro), (t.sk. PVN),

Mareks Polis, ar konkursa pieteikumu “3D printera iegāde uzlīmju izgatavošanai no kokmateriāla gatavotām ģimenes/bērnu spēlēm”, piešķirtā granta summa 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro), (t.sk. PVN),

Zaiga Kozlovska ar konkursa pieteikumu “Datora, printera un materiālu iegāde bērnu nometņu rīkošanas nodrošināšanai”, piešķirtā granta summa 1500.00 EUR (Viens tūkstotis pieci simti euro ) (t.sk PVN),

SIA “DO 4 FUN” (valdes loceklis Elvis Rozītis) ar konkursa pieteikumu “Inventāra un materiālu iegāde aktīvās sporta spēles Lāzertaga izveidei”, piešķirtā granta summa 1385,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmi pieci euro), (t.sk. PVN),

SIA “RSTECH” (valdes loceklis Raitis Smirnovs) ar konkursa pieteikumu “Asināmās iekārtas un materiālu iegāde lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu ražošanai”, piešķirtā granta summa 1115,00 (Viens tūkstotis viens simts piecpadsmit euro), (t.sk. PVN).

Kopā konkursa uzvarētāji saņems visu šogad budžetā paredzēto finansējumu 8000.00 EUR (neatmaksājama atbalsta summa-grants), nepārsniedzot vienam konkursa pretendentam Nolikumā paredzēto atbalstāmo summu ne lielāku kā 2000.00 EUR. Ar konkursa uzvarētājiem tik slēgti Granta saņemšanas līgumi.

Šogad konkursa pretendenti vērtēšanai bija iesnieguši biznesa idejas skaistumkopšanas, aktīvas atpūtas, izklaides un sporta aktivitāšu veicināšanai, bērnu nometņu rīkošanai, lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu ražošanai, dažādu IT pakalpojumu nodrošināšanai, spēļmantu izgatavošanai ģimenēm ar bērniem, kā arī mājdzīvniekiem un tūrisma atpūtas vietu izveidei Balvu novadā.

Facebooktwitter