Latgales tūrisma eksporta pielāgošana ārvalstu ceļotāju auditorijām

Pateicoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstam, Latgales Tūrisma asociācijai šogad būs iespēja īstenot vairākas nozīmīgas mārketinga aktivitātes.

Latgales Tūrisma asociācija ir saņēmusi atbalstu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) projektā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” (projekta nr. 3.2.1.2/16/I/002). Kopējais projekta finansējums ir paredzēts 8,340 EUR apmērā, atbalsts no LIAA – 6 600 EUR apmērā. Projekta mērķis ir palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju. Latgales Tūrisma asociācija, piesakoties finansiālajam atbalstam, uzsvēra, ka veiksmīgai tūrisma eksporta palielināšanai, ir nepieciešami kvalitatīvi informatīvie materiāli sasniedzamās mērķauditorijas valodā. Balstoties uz Latgales tūrisma statistikas datiem, Latgales tūrismam ir vairāki prioritāri ārvalstu mērķtirgi, tostarp, ceļotāji no Polijas, Vācijas un Igaunijas.

Pateicoties LIAA atbalstam, šogad tiks īstenotas vairākas nozīmīgas aktivitātes, veicinot Latgales atpazīstamību un pozicionējot reģionu kā aizraujošu, drošu un interesantu brīvdienu galamērķi. Plānotās aktivitātes:

  • publikācijas Igaunijas, Polijas un Vācijas digitālajos un drukātajos izdevumos;
  • papildināts un iztulkots esošais tūrisma materiāls-karte “Aktīvā atpūta Latgalē” Igaunijas un Vācijas ceļotāju auditorijām;
  • iztulkots mājaslapas www.latgale.travel saturs Vācijas, Polijas un Igaunijas ceļotāju auditorijām;
  • sagatavoti reklāmraksti Vācijas un Polijas ceļotāju auditorijām.

Pēdējo gadu laikā Latgales reģions, kā tūrisma galamērķis kļūst arvien atpazīstamāks un populārāks. Lai veicinātu un stiprinātu ceļotāju interesi, ir nepieciešamas regulāras mārketinga aktivitātes. Tādēļ Latgales Tūrisma asociācija ir gandarīta, ka, pateicoties LIAA atbalstam, tiks īstenoti patiesi nozīmīgi mārketinga pasākumi.

Par Latgales Tūrisma asociāciju. Latgales reģiona tūrisma asociācija (LRTA) dibināta 1993. gadā, kā pirmā tūrisma asociācija Latvijā. 2003. gadā tā tika pārreģistrēta par biedrību ar mērķi sekmēt tūrisma nozares attīstību Latgalē, tai skaitā koordinēt kopējo darbu reģionā. Šobrīd LRTA apvieno Latgales pašvaldības, visus reģiona tūrisma informācijas centrus un tūrisma uzņēmējus, kopumā – 110 biedrus. Asociācija veicina Latgales reģiona tūrisma popularizēšanu vietējā un starptautiskā tirgū ar dažādām mārketinga aktivitātēm, īstenojot žurnālistu un tūroperatoru vizītes u.c. aktivitātes.

Facebooktwitter