Tiešsaistes seminārs uzņēmējiem “Nodokļu (VSAOI un IIN) aktualitātes 2021.gada 2.pusgadā”

Tiešsaistes seminārs uzņēmējiem 15.07.2021. no 10:00 līdz 14:30  “Nodokļu (VSAOI un IIN) aktualitātes 2021.gada 2.pusgadā”.

Seminārā tiks apskatītas izmaiņas un aktualitātes VSAOI aprēķināšanā, sākot ar 01.07.2021., minimālais obligāto iemaksu objekts, kādos gadījumos pašnodarbinātajiem ieteicams iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, kā pareizi VSAOI iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos IIN maksātājiem, izdevumu ierobežojuma atcelšana 2020. un 2021. gadā, iepriekšējo gadu izdevumu un zaudējumu pārnešana kā arī citi būtiski ar nodokļu aprēķināšanu, maksāšanu, optimizāciju saistīti jautājumi.

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

 Darba kārtība: https://tinyurl.com/5483vnr4

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3phr7rfx

Facebooktwitter