Noderīgas saites

Balvu novada pašvaldība www.balvi.lv
Eiropas savienības fondi www.esfondi.lv
Eiropas savienības māja Rīgā www.esmaja.lv
Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv
Latgales plānošanas reģions www.lpr.gov.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv
Vides un reģionālās attīstības ministrija www.varam.gov.lv/
Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” www.celotajs.lv
Pārtikas un veterinārais dienests www.pvd.gov.lv