Semināru prezentācijas

Seminārs ” aktualitātes nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada” 26.01.2018.

UIN_10012018_vid
PVN grozījumi(1)
Prezentacija_grozijumi_MUN_VSAOI_SD_pilna
Seminars 2018 GP(4)

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 30.06.2017.
Uzņēmējdarbība Ziemeļlatgalē

Labklājības ministrijas (LM) reģionālā konference par ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 01.02.2017. Rēzeknē:
Informācija par projektu; kas ir sociālā uzņēmējdarbība
Pieteikšanās projektam
Sociālās ietekmes izvērtēšana un finanšu atbalsta saņēmēju uzraudzība
Finanšu atbalsta saņemšanas nosacījumi

Konference ” Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju sadarbības iespējas un attīstība Latvijas tautsaimniecības sistēmā ” 20.10.2016.
PAŠdarbība, SAdarbība, KOPdarbība un iztrūkstošais posms mazo biznesu attīstības iespēju izmantošanā Latvijā un Eiropā
Marika Rudzīte-Griķe, SIA „ ArGaumi” starptautisko projektu vadītāja
Amatniecība un mājražošana Ziemeļlatgalē kā mazā biznesa iespēja
Inta Kaļva, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktore

Seminārs par ES projektu iespējām!08.07.2016.
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākumos
Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde
Vācijas – Eiropas lielākās ekonomikas vilinājums
Vācijas -Baltijas Tirdzniecības kamera
Aktuālie pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā
Latgales plānošanas reģions LUC
Bankas Citadele piedāvātie pakalpojumi uzņēmējdarbības attīstībai
AS  „Citadele banka’’ Balvu filiāle
ALTUM valsts atbalsts biznesa uzsācējiem
ALTUM Gulbenes filiāle

Seminārs “Vietējie pārtikas produkti gastronomiskajā tūrismā” 02.06.2016.
RTA  lektore Mg.soc.sc. Inese Silicka