Semināru prezentācijas

Seminārs ” Par pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” -13.04.2016.
Latgales plānošanas reģions  Latgales uzņēmējdarbības centrs

Latgales uzņēmējdarbības centra(LUC) aktualitātes ES fondu atbalsts 2014.-2020.
Latgales plānošanas reģiona LUC vadītājs Vladislavs Stankevičs
Ziemeļlatgales sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam.
Balvu rajona partnerība stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste
Atbalsta kredīts,AS Citadele Balvu filiāles vadītājs Oskars akmens
Sadarbības iespējas uzņēmējdarbības veicināšanā
Eiropas biznesa atbalsta tīkls  projektu vadītājs Ints Viksna
ALTUM valsts atbalsta programmas biznesam
ALTUM Gulbenes filiāle vadītājs
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā 2016.gadā
Valsts ieņēmumu dienests Balvu klientu apkalpošanas centra vadītāja Janīna Pužule
Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darba devējiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule

Seminārs “Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā”   31.03.2016.
RTA Reģionālistikas zinātniskais institūts, zinātniskais asistents Inese Silicka

Starptautiskā biškopju konference 22.01.2016.
Biškopības nozare Ziemeļlatgalē. Biškope Tamāra Mitjušina
Latgales biškopju potenciāls un iespējas brīvā tirgus apstākļos. Latvijas Biškopības biedrības valdes loceklis Guntars Melnis
Ar biškopības nozari saistītā likumdošana Latvijā. Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze
HiveClean apstrāžu ietekme uz Varro destructor populācijas lielumu Apis mellifera bišu saimēs. Latvijas Biškopības biedrības pētnieks Valters Brusbārdis

Seminārs mājražotājiem, amatniekiem, tūrisma uzņēmējiem 19.01.2016.
Kā atvērt lauku saimniecību. Lauku tūrisms 2015. Lauku labumi. Sertifikāti zīmes – Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, tūrisma un vides projektu eksperts, konsultants Juris Smaļinskis

Lauku  sieviešu konference „ Sieviete – uzņēmēja laukos” 18.12.2015.
Uzņēmuma iekšējā un ārējā komunikācija.Kāpēc tas ir svarīgi un kā to darīt. AS Sakret Holdings Padomes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes loceklis Andris Vanags

Seminārs mājražotājiem 11.12.2015.

Par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzskaiti – prezentācija
VID Nodokļu pārvalde Konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļa galvenā nodokļu inspektore Irina Markova
Mājražošana pārtikas pārstrādes mājas apstākļos – prezentācija
PVD Ziemeļlatgales pārvaldes Vadītājas vietniece, valsts vecākā pārtikas inspektore Inese Atmane

Latgales tūrisma konference „Kvalitāte Latgales tūrismā – svarīgs faktors konkurētspējīga galamērķa attīstībā” 26.11.2015., Rēzeknē

Problēmas Latgales reģiona tūrisma nozarē. Aija Van der Steina, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta vadošā pētniece, neatkarīgā eksperte
Kvalitāte Latgales tūrismā – svarīgs faktors konkurētspējīga galamērķa attīstībā.Situācija un risinājumi. Līga Kondrāte, Latgales  tūrisma asociācijas „Ezerzeme” valdes priekšsēdētāja
Atbalsta iespējas tūrisma attīstībai Latgales plānošanas reģionā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latgale Latvijas tūrisma kontekstā. Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktora v.v.i. Inese Šīrava
Velotūrisms – izaicinājumi un iespējas. Prakse un pieredze. Jānis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācija
Norādes zīmes, informatīvie vides baneri – būtiski elementi tūrisma informācijas sistēmā un tūrisma objektu pieejamībā. Māris Zaļaiskalns, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” SOP direktors

Seminārs Ziemeļlatgales uzņēmēju dienā 03.07.2015. Balvos

Lauku atbalsta dienesta projektu administrēšana un kontrole 2014 – 2020 programmēšanas periodā
EM pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plānošanas periodā
Latgales Uzņēmējdarbības Centra pakalpojumi reģiona uzņēmumiem
ALTUM Valsts atbalsta programmas biznesam
Tu esi , tu vari.Risinājumi uzņēmuma attīstībai.Citadele līzings un faktorings
Biedrība “Balvu rajona parnterība”.Projektu iespējas uzņēmējiem