Uzņēmēju stāsti

2014dec1 627

Mīlestība uz Latgali – pamats darboties!

Biedrība „ Balvu olūts”, darbojas Balvu novadā kopš 2012. gada marta.
Darbības mērķis: Latvijas un Eiropas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un popularizēšana.
Tās valdes priekšsēdētāja Zanda Arnicāne, biedri : Uldis Arnicāns, Ruta Arnicāne.

Biedrības veikums
Biedrība kopā ar Stacijas pamatskolu ir realizējusi Nīderlandes fonda “KNHM” projektu, kura ietvaros atjaunoja sporta laukuma skrejceļu.
2015. gada februārī izdota grāmata „ Tava un mana Sēlija”. Tās tapšanā  ieguldīti pašu
līdzekļi, kā arī saņemts pašvaldības līdzfinansējums.
Darba mērķis bija apzināt un izcelt Sēlijas puses rakstošos, bet sabiedrībā ne tik pazīstamos cilvēkus – gan tur dzimušos, gan tos, kuri  patlaban Sēlijā dzīvo un to iemīlējuši.
2015. gada rudenī izdota otra grāmata „ Latgales sirdspuksti.” Tās tapšanā ieguldīti savi līdzekļi, kā arī saņemts pašvaldības līdzfinansējums.

Par grāmatu „ Latgales sirdspuksti”
Tas ir unikāls dzejas un foto albums, kurā apkopoti 150 Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbi no visām 20 Latgales novadu un 2 Latgales pilsētu pašvaldībām. Albuma pievienotā vērtība slēpjas tajā, ka tas apvieno dažādu tautību cilvēkus un atspoguļo Latgales patieso būtību, tās dvēseli. Dzejoļi tajā ir ne tikai latviešu, bet arī krievu, latgaļu un pat baltkrievu valodā, fotogrāfijas ir sirsnīgas un uzrunājošas.
Šis albums veido tiltus starp dažādām sabiedrības grupām, izceļot pašu svarīgāko- mīlestību pret Latgali. Kopdarbs „Latgales sirdspuksti” ir lielisks piemērs tam, ka neskatoties uz kultūras, nacionālajām un reliģiskajām atšķirībām, visi mūsu novadu iedzīvotāji lepojas ar savu skaisto Latgali un palīdz tai būt par siltām mājām mums visiem. „Albums ir veltīts tiem visiem Latgales cilvēkiem, kuri nesavtīgi strādājuši un kopuši garīgās vērtības daudzu gadu garumā. Katrs mūsu novada cilvēks ir kā viens mazs sirdspuksts, kas ļauj mūsu Latgales sirdij pukstēt, jo tieši no mums ir atkarīgs vai arī turpmāk savu novadu mēs redzēsim tādu, kādu to esam pieraduši redzēt- mīļu, saprotošu un ļoti dvēselisku”- tā par albumu izsakās biedrības „Balvu olūts” valdes loceklis Uldis Arnicāns.
Albums ir dzīvs, katrs dzejolis un fotogrāfija tajā runā, pauž savu attieksmi pret notiekošo un aicina cilvēkus uz pārdomām. Tā ir mūsdienu Latgales vizītkarte, un to ir novērtējuši albuma atbalstītāji: Balvu, Ciblas, Dagdas, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Viļakas, Viļānu novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome.

Plānotās aktivitātes
Tuvākajā laikā plānotas jaunās grāmatas prezentācijas Balvos, Rugājos, Ludzā, Viļānos un Rīgā, kā arī Dienvidlatgalē.
Pēc tam plānota grāmatas „ Vidzemē man būt!”, kā arī citu lokālu dzejas un foto grāmatu izdošana. Domāts arī par svētku organizēšanu, kuru laikā tiks prezentēti vietējie mākslinieki dzejnieki un tautas dziesmu izpildītāji.

Ieguvumi
– ir sasniegts mērķis – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Latgalē,
– ir pieaudzis paziņu, draugu, atbalstītāju loks,
– ir radušās jaunas idejas,
– ir gandarījums par paveikto darbu,
– ir iegūti svarīgi kontakti.
Biedrības dalībnieki ir vēsturnieki, mākslas un literatūras cienītāji, grāmatu mīlētāji, kuri vēlas arī turpmāk savas prasmes, zināšanas un iegūto pieredzi izmantot, stāstot par Latgales cilvēku dzimtās zemes redzējumu.

Informācija par grāmatu
„Latgales sirdspuksti” ir albums- atklājums visai Latvijai, turklāt tas nav par mazu un nav par lielu, tas ir kompakts un saturiski bagāts. Albuma dizainu atzinīgi novērtējis Latvijas Fotogrāfu Savienības valdes loceklis Mārtiņš Vanags.
Šis albums ir lieliska dāvana savējiem, draugiem, arī viesiem.
Interesanti informācija par grāmatu „ Latvijas sirdspuksti” var iegūt pie biedrības „Balvu olūts” valdes priekšsēdētājas Zandas Arnicānes
Tel.: +371 28334577
e-pasts: zandaarnicane@inbox.lv

Uzziņai
Balvu novadā uz 2015. gada oktobri pēc Lursoft datiem ir reģistrētas 104 biedrības.
Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.
Biedrības finanses var iegūt piedaloties projektu pieteicēju izsludinātajos konkursos.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *